#2119: Umeå Biograf-Teater Talia

Föreställningar: - I

I Vardagar kl. 7-10 e. m.
Rätt till ändring Helgdagar kl. 4w11 e. m.

av programmet oss! Lördagar från kl. 7-11 alm.
förbehålles.

      
 

Biliettpriser:
, 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

Fredagar kl. 6 barnföreställning.

 

I Obs! Nytt program varje måndag.

 

 

 

 

 

 

 

fäg PROGRAM . 
Å den 13 t. o. m. den 19 Juni.
i Kapellmästare: Herr FRlTHlOF SÖDERBERG frän Stockholm.

Bilder frän Trollhättan. I

Härliga naturscenerier.

Hurtu fru Petterström behandlade
sin dotters friare.
Mycket komiskt.

,. En visit l Berna. -
Visande många vackra bilder av gator och monument
I samt en björnidyll. i

V wlrÅwr-wlmmlmmlmmmml
k I .

 

 

nu  i " w" "

 llnnung Edwards BHUPHWW- 1

 Charmant stor bildserie frän den största i

VImàl

l! procession som visats ä biografduk- I

V 1
Lammlmmlmmlmmlmk Al

Skogsrussar.

Enastående intressant bild.

l de gottländska skogarna gär ännu på. sina ställen skogsrussen, ett slags
liten, häst, omkring i vildt tillstånd. A.-B. Gottlands stuteri i närheten av Slite
är anlagt för rationellt tillvaratagande av dessa russar, och vår film visar nägra
bilder därifrån. I de till stuteriet hörande skogsmarkerna ströva de av naturen
skygga djuren tiockvis omkring, då och dä framkommande till för dem uppförda
skjul, där de särskildt under den strängaste vintern äro vana finna foder och salt
utlagda. Bilden visar även en del intämjda exemplar i ridning och körning.

De små friska, härdiga, i skogen uppväxta hästarna exporteras, och man
ser dem här och var, ofta nog gående under namnet wölänningarw.

Konstfilml i Konstfilml

M iniatyren.
Komedi av MlCHEL CARRE.

Skådespelare: Herr Henry Bom vid Odion-Teatern.
Herr Morgon vid Gymnasi-Teatern.
Fru Lukasvid Odion-Teatern.

En liten förtjusandehistoria av Michel Carré. Man kan nästan tycka
sig förflyttad till Vateaus eller Lancrets drömlandskap med dess pudrade mar-
kiser och bedårande markisinnor. Den .förtjusande idyll, som har sin upprin-
nelse i hertigen-målaren Malvoisys atelier, där denne blir förtjust i den vackra
modell, vars drag han i miniatyr fäst på duken, grumlas snart genom en rivals
uppträdande. Och en duell blir den nödvändiga följden. Men duellen har knappt
hunnit börja, förrän den vackra älskarinnan anländer i sin bärstol och kastar sig "
i sin väns armar, och en xlätt ski-aina blir den obehagliga följden av detta lilla
avbrott-.i de älskandes kärlekssaga.

 

 

 

När Lehman hade permission.

Eg I g q Skämt. I 

Ume-å imo, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.

 

 

 

 

Program 15 öre.

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain