#2118: Umeå Biograf-Teater Talia

Obs.l Ändrade tider:-

Vardagar kl. 7-10 e. m.
Helgdagar kl. 4-11 e. m.

  
  
 
 

nätt till ändring I
av Programmet Biljettpriser:
förbehålles. f . . . ..
Mandag och tisdag 35 och 25 ore.

Onsdag t. o. m. söndag 50 öre.
Inga barnbiljetter.
Fredag kl. 6 barn l0 öre.

BS.l Söndag sista dagen! .M

., i Nytt program varje måndag. I

den 6 t. o. m. den 12 Juni.

Obs! Måndag och tisdag endast bilder och vanlig entré.

Kapellmästare: Herr FRITHIOF SÖDERBAERG från Stockholm.

 

 

 

 

 

Onsdag t. o. m. Söndag dessutom vid varje föreställning S
Q

wEl

Gästuppträdande av den från egna -turnéer i Amerika s
och andra länder berömde

Skådespelaren Hr William Mattson

och den välkände

S
. S t
Tenorsångaren Hr Otto André.

Hrr Mattson och André, vilka i många år tillhört Stockholms-scenen, upp- S
träda medjnya nummer varje dag, ur egen repertoar skrifven för deras räk- å

ning av dagens populäraste författare. De äro efter 15 luni engagerade till

 

 

 

 

 

 

Wintergarten i Berlin och därefter till lzsta kl.ietablissement i Riga, Helsing- s
fors och Petersburg. I å
sP 1För betäekande av de stora extra kostnader som äro förenade med engagerandet- 
" w :t f i lf i H i  vi. , .om -AIAÅÖliTég-T H H - I i  - fw:-  1 3.3.; i -Å
s v I M- framstaen-de konstnärer .M

S och då dessutom bildprogrammet är av vanlig omfattning, är entréen fr. o. m. Onsdag S
S t. o; m. Söndag 50 öre, utom kl. 6 Fredag barnföreställning som vanligt. " S I,

Akrobaterr på lina.
Nyttl Originelltl Intressant!

Bilden visar akrobatiska konststycken på lina. i Verkliga rekord
av djärvhet och skicklighet. i .

Våningen inunder och vå--
ningen over.

Skämt.

Vattenfall i Italien.

En av säsongens storslagnaste och vackraste naturbilder. Det är en av
biograffilmens utomordentliga förtjänster, att den kan på några ögonbhck låta
åskådarne njuta av det väsentligaste i en lång resa, låta honom se allt det vack-
raste koncentrerat, med uteslutande av allt det enformiga och mindre intres-
santa, turisten nödvändigt måste vara med Om. Föreliggande serie representerar
Ien rundresa kring Italiens härligastränder och vattenfall, vilka vi annars med
största svårigheter kunna åstadkomma att få Se. I

Ögonfängslande för envar.

Mejeri i Berner-Alperna.
I Kinematografi i färger af Pathe Freres. -

Staden, som ligger mitt mellan de majestätiska Bern-Alperna, visa-s här
som ett härligt panorama. En massa kor lämna ladugården och beglva slg tlll
betesfälten, i det de låta klangen av sina bjällror klinga ut irymden. En herde
mjölkar korna, vars mjölk föres till mejeriet, kontrolleras, väges, upphettas till
lÖO grader och sockras till 6 proc. , Därefter minskas mjölken genom koncen-
tration till sin halva volym, hälles på vita bläcktlaskor eller buteljer och steri-
liseras. Den sista tablån visar-oss dels en vacker schvveizerflicka i nationalkostym
och dels den traditionella björnen, som ammar sin unge med den utmärkta mjöl-
ken från de ryktbara mejerierna i Bern-Alperna.

Apan Jack ute på upptåg.

Humoristiskt.

 

 

Den gamle fiolspelarens små skyddslingar.
ä I x Vacker, kolorerad dramatisk bild. "

 

 

 

 

 

 Umeå 19:e, Aktaeboj-aget Umeå Trycket-ter. I. Program 5 öre-

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain