#2117: Umeå Biograf-Teater Talia

Rätt till ändring
av programmet
förbehålles.

 

 

 

 

 

 

 

Eg

  lesu llv eeh levnad.0

llBS

   

 

Föreställningar:
Midsommardag kl. 4-11.

 

-"-l
l

Lördag kl. 7-11 och söndag kl. 4-11.

088.! Inträde på .jämna timmar!

IBiljettpriser:

1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

Endast 3 dagar.

Barn 25 och 15 öre.

Obs! Nytt program varje måndag.

.J

 

 

 

Hela nya testamentet i levande bilder!

Årets praktfullaste bibliska bild, dubbelt så stor och

ännueffektfullare än den allmänt omtyckta
bild som visades i Pingst.

Denna kolorerade bild

Pessienssnelen i

 

är absolut ray och afv stor gripande realistisk fverkan samt

 

Bebadelsen. . - t
Den heliga familjen i Betlehem.
Morgonstjärnan.

De vise männen följa stjärnan.

Kristi födelse och de vise männens
tillbedjan.

Herodes, pabud.

lijlykten till Egypten.

Arkeängeln beskyddar de flyende.

Rast vid brunnen. i

Ankomsten till Egypten.

Den heliga familjen i Nazaret.

Jesus bland de skriftlärde vid 12
ars älder. I I

Jesu dop.

Bröllopet i Kanaan.

Maria Magdalena vid Jesu fötter.

- Jesus ooh den samaritanska kvin-

nan.

i J airi dotter uppväekes fran de döda.

Jesus gar pa vattnet.
Det underbara fiskafänget.

lllziaaa aa allalal önskemål all jag skalle ala en
yaaa arsa de vaekra bilder ar bibeln.. som spelades iy
Eng-sz; men som jag" prmeåmell ej gärna visar gamla I
bilden bar jag anskayfal vaannaslaieaale, som år

skildrar historiskt alla de q.betydelsefulla händelserna I
, - f I z . , . t. .th-fa;- .Ia . VtIIT. .av  I .. I II i  , :v    e

I

 

 

klia: I i.

I I I

Lazarus uppväekes tran de döda.

Förklaringen. i i

Intaget i Jerusalem pa palmsön-
dagen. - I

J esuis fördriver krämarne ur tämp-
e . - i

Paskalammet.

Örtagarden.

Inför Kaifas.

Petrus förnekar sin herre.
Inför Pilatus.

Gisslingen. - Törnekronan.
Jesus överantvardas at folket.
allan bar sitt korsa. f
Korstästelsen. .

Jesu död pa korset.

. Begravningen.

Uppstandelsen.

Jesus talar till lärjungarna: wGàn
ut oeh gören alla folk till lär-
jungar).

Kristi himmelsfärd

en enasiående vacker, gripande och full-
sidndig reprodukiion av1 de bibliska
filldragelserna.
Bilden för i Ping-si var 4-50 mir.
.Denna bild dr 950 mir.

Samfund och enskilda sällskap om högst 175
personer kunna på beställning erhålla extra före-
I I visning à annan tid emot ett pris av 25 kr.

MUSIK

à orgel och piano av Kapellmästaren hr FR. SÖDERBERG.

Vördsamt BROR ABELLI.

Bltlllllllllltlllll

 

Lä

 

 

 

 

 Umeå 191,0, Aktiebolaget Umeå Trycka-ridit.

Program 5 öre. i

då.

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain