#2116: Umeå Biograf-Teater Talia

Nytt program varje måndag och torsdag.

Biljettpriser:

Rätt till ändring

av programmet-
förbehålles.

Vardagar kl. 6-10 e. m.
Helgdagar kl. 4-10 e. m.

dast kl. 5 e. m. l0 öres entré för barn
intill cirka l5 år.

 

 

"1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
Obs! vEtt fåtal numrerade extra rymliga platser 50 öre.

Barn intill cza l2 är l:a plats 25 öre, 2:dra plats l5 öre.
Barnföreställningar alla tisdagar och fredagar en-

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

 

 

i Värmlànninuarne i

 

torsdag den 25-söndag den 28:

Bilder från Rom,
den eviga staden.

Bilden visar panorama över Janiculusbergen, Justizpalatset, den berömda
S. Arigeloeborgen. broarna över Tiber, den stora folkplatsen och längre bort brun-
narne Vid Bernini. Vidare ser man den idylliska sjön i parken vid Villa Borg-
hese, Peterskyrkan, Vatikanen och det gamla Forum romannm. L

 

 tapto.

Militärburlesk i flera avdelningar. Högst komisk.
Spelad av artister från Teater des Westens i Berlin.

Småflickor från. Bretagne.

Verkligt wraraw bilder.

En samling vackra tablåerimvisande-de små. bretagneska flickorna med

 

å

 

sitt käcka och friska utseende och sina pittoreska nationaldraktevrfV Bl. a. utföres

en napen dans kring en af de gamla ykvarnarna.

FV WEBBIIVÄEIIEEHV v44

Å
1

: Bilden, som är utgång-en från A.-.B. Svenska Biografteaterns ateljér i Kristianstad, 1

k mäter i längd l,400 fot, och är den första tilm som blivit inspelad i Sverige. Ä

P E R S 0 N E R: i i
y Bruks]iatronen. lilrik, deras son. 1
k Wilhelm, hans son. (lla i Gyllby, förmögen bonde. Ä
y liottn, hans dotter. Britta, hans dotter. 1
- Prosten. , .lan Hansson, vid sjön, torp-are.
k Sven Ersson i tlull, namndeman. Anna, hans dotter. Ä
Lisa, bhans hustru. Löparnisse.
y Drängar och. pigor, betjäning Och bondfolk. w
Följande danser utföras under stycket: Frykdalspolska, .lössehåiradspolka och
Ä Vingåker-sdansen. VRingdans. Ä
V Y I 1
Den rikt.l nämndemannen Sven Ersson och stol-bonden Ola i. Gyllbjf hava en
den" enats om sina barns giftermål.
. :De hava dock gjort upp räkningen utan värden. Erik, nämndcmannens son,
y och torjm-dottern Anna hava lange älskat varandra, men ej vågat yppa sin kärlek för 1
föräldrar-m1., tv lgubbarne hava sedan åratal tillbaka varit bittra fiender.
L Nu, då Sven förelagger Erik sina planer, finnes inget att Valjapa Etik erkan- Ä
V ner sin kärlek till. Anna och förklarar, att han aldrig gifter sinr med någon annan. 1
k . Sven Ersson, en man som är van att i allt bliva Ifitlydd. ntan motsägelse, besln- Ä
tar, trots sonens vägran, att han och Britta skola bliva ett par. Han  fördensknll.
till församlingens prost för att nttaga lysning.

rarne. Predikan  över och bland kungörelserna upplöses lysning första gången mel-
k lan Erik, Sven .Erssons son, och Britta, Olas 1 Gyllby dotter. Anna bår-es ut under A
V allmän förvirring. Nar hon. åter vaknar till sans, har olyckan sa djupt gripit henne, att 1

k hennes .förstånd blivit omtöcknadt. Ä

y Söndagen kmnmer. Mycket folk har gått till kyrkan. Anna  en bland åhö- w

Vansinnig irrar hon ikring i skogen rnndt sin faders koja. En dag möterhenne
prosten. pa hennes irrfarder. Han föreslår en liten .roddfärd nt på, sjön och Anna följer.
Under det att detta skett, har Flrik. varit bortsänd av sin fader. .lust i. dag
y har han kommit liter och skyndar åstad för att träffa sin älskade. Han kommer till 1
.lans stuga, och ropar jublande hennes namn. Anna hör Eriks röst och Vill skynda A
V honom till mötes. I sin virrighet reser hon sig ur båten, och störtar i vattnet. Erik
springer utan betänkande ut i sjön för att bistå henne.
Prosten skyndar hem och. berättar, att både Erik och Anna omkommit. Sven Ä
k Ersson, som följt efter Erik, kommer lagom fram. för att få. höra prostens berättelse.
Sven och .lan bli båda  skakade av olyckan, att de försona sig, troende detta vara
y ett straff för allt sitt hat och. onda sinnelag. 1
Dock, det otroliga har skett.v Erik och Anna, som. bortförts av strömmen, hava
L blivit räddade i sista ögonblicket. Nu återstår inget hinder mer för deras förening, och
V brukspatronen håller bröllop under dagar-ne tre.

L Åman-ImmImmmk

Å

1

Ai

065.! Öanlzya åiåblzjvriser: 55 oeå 25 åre,
reserverad plafs 50 bra.

 

 

 

 

 

Umeå ioio, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.

Program 15 öre.

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain