#2113: Umeå Biograf-Teater Talia

Umeå Biograf-Teater -

Å.TALIA.

     
 

 

Vardagar kl. 6-10I
H--l d . ,. ,
nätt till ändring ag agaf 4 10

av programmet

förbehåues. Entré 25 och 35 öre. Reserv. pt. 50 öre.

Barn l5 och 25 öre. Tisdagar och fredagar

kl. 5 e. m. Barn 10 öre.

Nytt program måndag och torsdag.

 

 .     I .J
Eg PROGRAM v Få

 

 

 

 

 

 

F. o. m. torsdagen den 15 t. o. m. söndagen den 18 Sept.

Musik.

Med àngfärjan Helsingborg
-Helsingön

En intressant färd en vacker och härlig sommardag.

Faran av att biva en be-
Jömfix ma."- i

 

 

 

 

Muntrationsnummer af första rang.

FV "ImlnI-ÄIHIEEIV v44

L

Ä

Cyrano de Bergerac. i

A

Storslagen dramatisk bild. I

Den unge Cyrano lämnar sitt- fäderneslott, för att, liksom de flesta
unga adelsmännen pä hans tid, träda i konungens tjänst.
I kompaniet i vilket han tjänar finner han också sin ungdomsvän,

i
L
i
b och de båda bliva. nu oskiljaktiga kamrater.
I
i

.4

snart känd såsom hjälten i olika kärleksäventyr och dueller; hans ovan-
ligt stora näsa giver mången anledning till gyckel och han är alltid be-
redd att hålla räkenskap med den förolämpande.

Han befriar en ung dam från stråtrövare och förälskar sig dödligt
i henne, men kriget tager honom frän hans drömmar.

Vid belägringen av Meuzon utmärker han sig, och rik pä ära vän-
der han åter till sin älskade. , .

Men det avundsamma ödet låter honom icke få njuta av sin lycka,

1 .ty en av hans fästmö avvisad friare låter sina betjänter dödligt msära

k honom. -

Det lyckas icke att rädda den så svärt särade, och sedan han ta-
V

Y
ik AISA-mlmmlmlm-wg

A
Vid sin väns sida upplever han sitt pä äventyr rika liv och är 1

-ÅÄÄ-

git avsked av sin fästmö, slutar Cyrano sitt äventyrsrika liv.

En resa i Indien genom Oasis
i till Zibaus.

En utomordentligt intressant färd.

1. Timgad, ruinerna. 2. Staden Biskra. 3. Hammam-moskéerna. 4.
Vattenfallen vid Hammam. 5. Staden Sidi Okba. 6. Kokosplantagerna. 7.
Mozabite Fantasi. 8. Zibaus. "

Frimärkssamlingen.
Elegant kolorerad. i

Komna från alla världens hörn, passera frimärkena revy pä en skärm, och
förevisas av infödde dansare, som utföra sina respektive nationaldanser.

Umeå 1910, Aktiebolaget Umeå Tryckeriec. Program 5 öre

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain