#2107: Umeå Biograf-Teater Talia

TALI

U meä Biograf-Teate r.

 

 

Föreställningar:

Vardagar kl. 6--10 e. m. Lördag kl. 4-10 e. m.
Sön- och helgdagar kl. 3u10 e. m.
W OBS! Lördag Landsbo- och familjeförestäilning. kl. 4 e. m. .M

Biljettpriser:
1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre. Barn under 12 år 15 öre.

Hälgdag inga barnbiljetter senare än kl. 5 e. m.
I OBS.! Nytt program varje Måndag. "M

 

665.!

Endast några dagar!

   

Extranummer

fr. o. m. Torsdag:

  

ilevande bHdeH
m- Bildens längd 755 mefer. .M

Wintetåagat i de "tämli-
länàstaa italien.
En tur med Ärebanan, Sverges enda

kontinentala fjällbana.
Bobsleighs-åkning. En färd till Tännforsen.

Denna säsongens mäst intressanta Svenska bildvisas i dagarne
 v å Blanchs-Biografen i Stockholm och erhåller entusiastiska lovord  !
en e

 

av pressen och publiken.

 

i

szå-:ågläääegnf-

Dessutom det nya storslagna
programmet

stora attraktionsnummer.

Nyengagerad 1:a kl. pianist!
Musik till alla bilder!
Enbart musiken är värd den
låga entréen!
Enastående tydliga bilder!

   

 

Umeå 1910, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain