#2106: Umeå Biograf-Teater Talia

TALIA.

Föreställningar:
Vardagar kl. 7-10 e. m.
Rätt till ändring Helgdagar kl..4-11 e. m.

av PPOQPammet OBS.l Lördagar från kl. 7-11 e. m.
förbehålles.

 

 
  

   
 
  
 

Biljiettpriser:
1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

Barn 25 och l5 öre utom vid barnföréställningen
fredagar kl. 6, då entréen för barn är 10 öre.

0bs.l Nytt program varjeI måndag.

 

 

 

 

 

Eg i PROGRAM I n
1 - obs.i Hela veckan 18-24 Juli. g
Kapellmästare: Hr FR. SÖDERBERG.

Tvålfabrikation.
lndustribild.

Före och efter giftermàlet.

Stor-i lustspel i många avdelningar, arrangerat av den populära Max Linder.
Ålmlmmlmmlmmlmmlmlh

W Storslaget sensationsnummer.
j, Obs! Äkta amerikanskt! Obs,!

- l
Y Automobilhjaltmnan. V
Kolossalt intressant, storslagen och spännande bildserie. k

l Z Utan motstycke. I
A
W

1

En med automobilkonstruktioner sysselsatt ingenjör har gjort en vik- y
tig uppfinning, så att han med sin automobil kan uppnå en oerhörd hastig-
het, som skall sätta honom i stånd att vid nästa internationella kapplöp- ä
ning erövra första priset. .Ett konsortium har stort intresse av att hindra
ingenjören vinna priset, varför de försöka att före kapplöpningen göra

h hans automobil oskadlig. De lega två män, som under natten skola in-
rtränga ii vagnskjuiet-och  v-  
N drag att vakta automobilen, är nog påpasslig, och efter en het kamp måste
A
1

     
 

inkräktarna I fly.

-Kapplöpningsdagen är inne. Ingenjören i sällskap med sin unga

vackra dotter infinner sig ,med sin automobil på startplatsen. Hans mot- r
ståndare vilja hindra hans start, och låta honom i sista ögonblicket få ettV
brev vari han uppfordras till ett möte med kapplöpningskommittén å ett
hotell; han begiver sig dit, blir överfallen och bunden av sina motståndare
och därefter inlåst i rummet. Dottern och mekanikern, som kvarlämnats

hos automobilen, vänta med otålighet ingeniörens återkomst. Då startnum-

ret uppropas, beslutar den unga Hickan sig för att själf föra automobilen,

A för att rädda priset åt fadern. Under kapplöpningen visar sig flickans o-

1 förvägenhet och mod, hon kör med en rasande hastighet och har snart V
lämnat alla medtävlare bakom sig. Underkapplöpningen förekommer en
j hel del spännande situationer. Med förskräckelse se ingeniörens motstån-
dare huru den modiga fiickan gör allt större framsteg med sin automobil
och rådslå om det ännu inte skulle finnas någon möjlighet att hindra henne
erövra priset. Ingenjörens mekaniker, som lyssnat till samtalet, erfar straxA
hvad som händt hans herre samt ilar till hotellet och befriar honom. Bå-
da begiva sig nu till startplatsen, där just ingenjörens. dotter som nummer

liga utgången.

i ilnlmmlmmlmmlmnlmli

Kommendantepk har köpt socker.
ämt.

Kommendanten har kommit på den olycksaliga idén att köpa socker till sin "
vov-vov, lilla Pompe, och nu ha alla vovvar i hela granskapet fått nys om saken
och ansätta från alla håll och kanter den olycklige kommendanten, som till slut
måste kasta sig upp på en cykel och söka sin räddning i flykten.

Men efter en vild jakt blir han upphunnen och övermannad av sina
.rovgiriga förföljare, som bereda sig att alldeles göra kål på det stackars offret.
Lyckligtvis kommer kommendanten på den lyckliga tanken att lämna sin socker-
påse i sticket och fly så fort benen kunna bära honom -- (allt är förlorat,V
utom äran och livet) . . .

EWQEEWEQQQQQQCGNE

Från Gösta Berlings land.
Härlig naturbild.

De märkligaste orter vid Frykensjöarna, som nämnas i Selma
Lagerlöfs väldsberömda roman wGösta Berlings saga).

De flesta svenskar torde väl känna till rGösta Berlings saga),
denna underbara Värmlands-skildring, varmed vår stora författarinna
Selma Lagerlöf, som förlidet år erhöll Nobelpriset, först slog igenom.
Bilden här visar de märkligaste ställena, där hon låter sina hjältar och
hjältinnor uppleva sina öden, så se vi här iEkebyv, i verkligheten Rott-
neros bruk, med vKavaljersfiygelm, rBroby) kyrka, ifverkligheten Sunne,
även bekant som hävdatecknaren Anders Fryxells hem, iFors), egentli-
gen Björkefors, berget vGrurlita klätt), i verkligheten Tossebergsklätten,
samt Torsby, som Selma Lagerlöf kallar iBjörnidets. Sjöarna äro de
de tre Frykensjöarna, af Selma Lagerlöf kallade zLöfvens långa sjö).

För den som läst romanen, är bilden en njutning av första rang,
som prov på Värmlands underbart vackra natur.

X X X X N f I

4 ett går igenom målet under åskådarnes jubel. Hon får av prisdomaren y
Ä priset och lyckönskas från alla sidor, icke minst av sin far, för den lyck- i

Elg-ägg

[En

L

EEEEQÅICGZWCGZ

L

I - I

 

 

 

 

 

v
r
r
i
i
i.
i
i
i
l

 

 

å

i

 

Umeå igio, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.

Program 5 öre.

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain