#2102: Umeå Biograf-Teater Talia

Umeå Biograf-Teater

, TALIA.

Föreställningar:

Vardagar kl. 7-10 e. m.
Helgdagar kl. 4-11 e.P m.

088.!

 

 
  
  
 
 
 

Rätt till ändring
av programmet
förbehålles.

Biljettpriser:

0bs.l Nytt program varje måndag.

x-

 

..  fö

 

Lördagar från kl. 7-11 e. m.

1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

If-"1

Barn 25 och l5 öre utom vid barnföreställningen
fredagar kl. 6, då entréen för barn är 10 öre. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kPROGRAM

25-31 Juli.
Kapellmästare: Hr FR. SÖDERBERG.

Tiergarten i Berli

 

4.3;
. I

Tiergarten är Berlins största parkanläggning. den är något liknande
ParisarnesI Boulognerskog och är Berlinarnes favoritpromenad.

Ingen naturvän bör underlåta se denna vackra bild.

Pas de deux.

Modärn dans.
ämmmmmR-Åmmh
V ,

, s
En god handling blir alltid belönad

1
eller
Ett godt barnahjärta.

Stämningsfull och gripande verklighetsskildring.

 

L
I PERSONER: Fru Eau, modern.
ala;  , , M-  iörmiöena damen-  .  a- i
Flickan Fromet, den lilla flickan. I
Gossen Briant, den lille gossen.

Lilla Marias mamma är mycket svårt sjuk och så längtar hon bara efter en sak . ..
frukt. Men familjen är  fattig och lilla Maria har ingenting annat här ivärlden än sin
docka, en gammal ful och trasig docka, som dock för henne representerar allt vad livet
har att bjuda på. av glädje och rikedom. Tänk, om hon skulle sälja den. Sagt och gjort.
Lilla Maria skyndar ned till stranden, där hon placerar sin docka jämte en inskrift: En

L docka till salu. Men en elak flicka rycker leksaken frän henne och kastar den till sin

I hund. Modern till den lilla. elakingen får syn på den lillas tilltag och ropar pä den för- Å

V krossade Maria, som hon överhopar med smekningar och till slut skänker en liten pänning- I
summa. 1

Maria skyndar jublande ästad och köper en korg med frukter, som hon ger ät sin
mamma. Men den lillas glädje är grumlad av en stor sorg, förlusten av dockan är nä-
stan mer än hon kan bära.

Dock, en god handling blir alltid belönad. Se, där kommer den elaka flickan, som
nu ångrat  och är förfärligt ledsen över sin dåliga handling, och söker upp sin lilla
antagonist .för att trösta henne med en af sina egna dockor, en stor, vacker docka, klädd
i siden och spetsar från topp till tft. När slutet är godt, är allting godt.

l

vwmmmmmmmmmi

Cyklister Belgiska armén.

Bilder från deras utbildning ute och hemma.

V

Velooipedon har som bekant upptagits i den moderna krigföringen som förmedlare av
rapporter, snabb patiulleringstjänst och mera dylikt. Inom så. gott som alla länders arméer upp-
övas också i våra dagar en särskild velocipedavdelning, som genom mångsidig träning utvecklas
till duglighet och nytta för hela hären. I belgiska armen har man drivit träningen särdeles långt
och vi se huru cyklisterna med cyklarna på. ryggen få taga  fram på. den mest svärbeskaffade
terräng, utför stock och sten, genom moras o. s. v. Naturligt blir det åtskilliga kullerbyttor, men
de tagas. med gott humör. Hemma pä kaserngården utföres till sist Vacker u"figiiråkningU av något
hundratal cyklister. Det hela är särdeles intressant.

m

Den ödesdigra strumpan

eller

En kritisk belägenhet.

Komedi av UGO FALENA.

Munter handling och briljant spell
Spelad av skådespelerskorna Mariane och Micheletti samt skådespelarne
Dondini Spano och Pezzaglia, samtliga vid Theåtre Argentina i Rom.

Hattjonglören.

Kinematografi i färger.

088.! Fr. o. m. 1 Augusti nytt program 2 gånger i veckan,

måndag och torsdag.

Dessförinnan kommer salongen att uppsnyggas och stolarna att göras bekvämare.

Biljettpriserna bibehållas lika låga. I

På grund av de uppgörelser jag träffat, bli mina program från den l Augusti om möjligt
ännu bättre än hittills och skola alltid stå på höjden av vad som kan åstadkommas. Jag har till-
försäkrat mig absolut ensamrätt till alla dramatiska alster som inspelas av den sydsvenska och
den danska kinematografteatern och skall om någon tid visa "Värmlänningarnaft "Bröllopet på
Ulfåsa", "Fänrik Ståls sägner" m. tl. samt den i Danmark inspelade ofantligt uppseendeväckande
"Den vita slavhandeln", vilken bild ensam utfyller ett helt program.

Vördsamt BROR ABELLI.

då

 

 

 

 

då

 

Umeå iom, Aktiebolaget Unn-:ii rllryckeräer.

Program 5 öre.

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain