#2101: Umeå Biograf-Teater Talia

-..i
l

Föreställningar:

Vardagar kl. 7-10 e. m.
Helgdagar kl. 4-11I e. m.

OBS.!

 
 
    
 
 
 
 
 

Rätt till ändring
av programmet

Lördagar från kl. 7-11 e. m.
förbehålles.

Biljettpriser:
1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

Barn 25 och l5 öre utom vid barnföreställningen
fredagar kl. 6, då entréen för barn är 10 öre.

-.l
Ed

Obs! Nytt program varje måndag.

 

 

 

PROGRAM

den 4 t. o. m. den 10 Juli.
Kapellmästare: Hr FR. SÖDERBERG.

En resa från Köln till Bingen.

l färger af Pathé Freres.

 

 

 

 

 

I en mångfald fängslande tablåer passera förbi oss, likt ett eko frän den store Victor
Hugos sång, :Brolins fagra stränder med gångna tiders stolta riddarborgar, och Vittrade ruiner stiga
upp ur fjärran, för att äter försvinna. De sagolika naturskönheter, som visas oss pä denna färd,
äro de Vackraste ögat kan skåda. V

l. Königsvinter. 2. Drachenfels ruiner. 3. Linz. 4. Andernoch. 5. Fästningen Ehren-
breitstein. G. Kejsar VVilhelms-monumentet. 7. Lorelei-klippan. 8. Obervesel och ruinerna Vid
Schönburg. 9. Phalz. 10. Slottet Giitenfels. 11.. Slottet Reinstein. 12. Sannech. 13. Hälan
Vid Bingen och vingårdarna Vid Riidesheim.

- Kvinnofalskhet.

Stor dramatisk framställning.

Handlingen för-siggär i det natursköna Bretagne. I första avdelningen se Vi den vackra
N anina längtansfullt Vänta sin käraste vid -bybr-unnen. Denne kommer också mycket riktigt, och
de fördjupa sig i kärleksfullt samspråk, under Vilket Nanina uttrycker sin ledsnad över att hen-
nes älskling snart skall gå, bort frän henne, för att som soldat tjäna sitt fädernesland. Angsligt
frågar hon honom, om han också ämnar bliva henne trogen under tiden.

För att lugna sin kär-esta, tager ynglingen henne med till sin fader, Vilken välsignar deras
rammdnmhniyckliganyandramdatilllbykanelletnför,attdärilOV-a varandra evig trohet Några

 

dagar senare skiljas de trolovade efter ett rörande avsked, varefter den unge mannen inställer 
till tjänstgöring. Vid kyrkodörren-får slottsherrn en dag syn pä Nanina och riktar ett par smick-
rande ord till henne, vilka hon likväl ej bryr sig om. Men det dröjer emellertid icke länge förrän
hon, lockad av hans vackra löften, glömmer sin ed och följer honom till slottet.

f Den. unge fästmannens fader får kännedom om hennes löftesbrott och försöker övertala
henne- att återgå till sin plikt, men hon avvisar honom föraktfullt. Djupt bedrövad, återvänder
han och underrättar sonen om det skedda. Gripen av svartsjuka, flyr han från regementet, och
träffar båda pä en promenad i en kärleksfull tete-a-tete. Vid hans ankomst blir Nanina förskräckt,
men fästmannen rusar mot sin lycklige rival och ett hetsigt gräl uppstår, vilket slutar med ut-
maning till duell. Motståndarna träffas i den närbelägna skogenmföljda av Nanina. Slottsherrn
störtar död till marken, men fästmannen blir även svart sårad. Stödd pä Nanina, släpar sig denne
ned till stranden, där han Vinkar ät en fiskare att  sig ombord, men innan denne hunnit
fram, sjunker han ned och dör. Förtvivlad kastar sig den otrogna Nanina över den döde ochbeder
den livlösa kroppen ängerfullt om förlåtelse. V

Danser ur "Glada Änkan".

Detta nummer tor-de tala för sig själft.

Ett blindinstitut i Paris.

Denna bild skildrar gripande de olika facerna i de blindas uppfostran
och hur de utbildas i läsning, skrivning, handarbeten, musik o. s. v.

Brevbärarens missöde.

-V Skämt.

Wmmmmumw
l L

4 I .

1 V

!

Extranummer:

 

i lillslltme iimsuns
E Ii får lennm Kien avn. L

krv

 

 

 

 

 

 

 

 

llnimii ruin, Aktiebolaget Umeå 4liryfkerier.

Program 5 öre.

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain