#2098: Umeå Biograf-Teater Talia

Umeå Biograf-Teater

 

Föreställningar:

Vardagar kl. 6-10 e. m.
Helgdagar kl. 3-10 e. m.

  
    
  
 
 

Rätt till ändring
av programmet
förbehålles. I I l
Biljettprlser:
1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.
Barn under 12 år 15 öre.
Hälgdag inga barnhiljetter senare än kl. 5 e. m. I
m" Obs.l Nytt program varje Måndag. "M i

Eg Enastående sevärdhet! gg

A.-B. Separators världsberömda
mönsterladugärd vid Hamra.

1. Utsikter över bostäder ochV ladugårdsbyggnader. 2. 1 betesmarkerna. 3. Kreatnrens
hemkomst till ladugården. 4. Korna hemma hos sig: Utfodring, ryktning, tvättning, mjölkning
m. in. 5. Hur injölkningsmaskiner arbeta. 6. Dagsgammal kalf, 7. Mjölkvänner. 8. Späd-
kalf med sin (fliflaska. 9. Fin kalftransport. 10. Rastjurar.

 

 

 

 

 

 

 

Kram panfallet.

Skämt.
Konstfilml Storslagen kinematografisk nyhet. Konstfilml
Episoder från österrikiska fält-

 

(Ett parti schack med Napoleon).
Mäktigt gripande bildverk i många stora avdelningar.

Fransmannen påskynda segervissa sin marsch. l byn Austerlitz träffar händelsevis den
österrikiske officeren sin fästmö, niece till prästen på stället. Sorglös fortsätter, trots den gamle
prastens varningar, löjtnant Max vidare sin frammarsch, men blir snart överfallen av en fransk för-
trupp, som tager honom tillfånga. Förd till lägret, vantar honom att, enligt krigslagarna, bliva
skjuten som spion. Under tiden ankommer Napoleon med sitt livgarde. Max sitter fången iett
skjul, men lyckas rymma. Då vakten upptäckt flykten, förfölja de honom, men löjtnant Max
flyr till sin fastmös onkel och söker skydd hos honom. Napoleon har installerat sig i en koja,
men finner tiden långsam. varför han garna önskar fördriva tiden med ett parti schack. I hans
omgivning finnes ingen, som kan spelet, men de uppgiva för honom, att "prästen i byn är en
skicklig schackspelare. Napoleon låter genast föra sig till prasten, som anmodas att spela med
käjsaren, och lovar prästen, att om denne vinner partiet, bevilja honom en ynnest. Fast angslig
över löjtnant Mans öde, spelar prästen med stor skicklighet och. Napoleon. förlorar partiet. Napo-
leon berömmer sin motspelares skicklighet och begar att han skall framställa sin önskan, för att
Napoleon må infria sitt löfte. l samma ögonblick intranger en pluton soldater i salen på spår
efter flyktingen, som snart upptäckes och tillfangatages, och skall hans öde härmed vara beseglat.
Men prasten fattar mod och. säger till kajsaren: Ers majestatl Ni har uppmanat mig att beg-"ara
en ynnest som seger-lön. .lag lämnar mitt hedersord på. att från min sida gällde spelet denne
mans liv. Napoleon betänker sig ett ögonblick, men överlämnar löjtnanten at prästen och utbrister:
spelskuldghedersskuld,  emot din vinst!

Den simmande Venus.

Fröken Annette Kellermann.

Simkonstnarinnan Miss Annette Kellermann utför här sina fenomenala vattenkonster,
hvilka förskaffat henne namnet "Den simmande Venus". Med en hittills aldrig uppnädd vighet
rör  denna kvinna i det våta elementet.

1. Presentation. 2. Miss Kellermann som dia-bolospelerska. 3. Simning och
dykningI i bassäng. 4. Simning och dykning 1 öppet vatten.
 Trampolinhopp och simkonst.

Högst intressant sportbild.

ldyll i Gestrikland.

Förtjusande vackra naturscenerier.

När Lehman bor på hotell.

En kärlekshistoria utan motstycke.

 

 

Musik till alla bilder av 1:a klass pianist!
Enbart musiken är värd den låga entréenl
Enastående tydliga bilder!

då åå

Umeå. mio, Aktiebiliigti Umeå rlfiyrkrrit--in  5

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain