#2097: Umeå Biograf-Teater Talia

U meå Biograf-Teate r.

Vardagar kl. 6-10 e. m. Hälgdagar 3-l0 e. m.
Musik till alla bilder av rutinerad pianistl
(Rätt till ändring av programmet förbehålles).
I Barnbilietter sälias endast Torsdag. "M
055.! Denna vecka helt nytt program även fredag.

PROGRAM

Måndag den 11-Onsdag den 13 April:
Rashundan

Utomordentligt intressanta bilder fràn en hundutställning,
i där man får se de allra finaste exemplar.

 

 

 

Uppträdande af

33

Duettisterna
-- Uppträda
Broderna som herre
H e  och dam.
från Stockholm. Q Q

 

 

 

 

Dollarprinsessan.

När Lehman nödvändigt ville
duellera.

Skämt.
FEm-mlmmImR-Jlmim

l
i Herr O. Hertz från Stockholm å

1:sta pristagare vid dragspelstäflingar i Stockholm och Köpenhamn.

N Uppträdande af dragspelsvirtuosen

NA..Jr-"IVf-"L--21I!EPÅ"1.7:.E-nr-IIVBP..!Åv

Hjortjakt på Java.
Kinematografi i färger af Pathe Freres.

Det är i exotisk yppig vegetation som i dessa pittoreska jaktscenerier upprullas, och vi få se hur
lönande den kan vara. I. På väg till skogen. 2. l bakhall. 3. Jaktbytet.

OBS! Nya bilder, nya kupletter och ny musik fredag-söndag!

055.! Torsdag inga artistuppträdanden. Då visas veckans båda pro-
gram mot vanlig entre för dem som endast intressera
sig för bilderna och pianomusiken.

Program fredag-söndag:
visKAFoRs.

Svensk naturbild.

BRÖDERNA HERTZ: Nya kupletter.
Koko på maskerad. Skämt.

Fantasie ur Gavcrlleria Rushcana ....... .. Wefro le-ascagni.
Pianosolo av fröken Agda Olsson.

Hur en engelsk pensionär tillbringar sin dag.

Intressant naturbild.
DRAGsPeLsLÅTAR: Hr o. Hertz.
Kräftslukaren. Skämt.

Vanliga biliettpriser alla dagar.
Söndag inga barnbilietter efter kl. 5 e. rn.

 

 

Umeå row, Aktiebolaget Llincil IJx")t"lcrx-iv1".

77k[Fr-afrTfaTTs-k--SklLlÖTlltfgfLllTllVet. amg ha) i   Ä

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain