#2094: Umeå Biograf-Teater Talia

- Vardagar kl. 7-10 e. m.

Rätt ti" ändring Helgdagar kl. 4-11 e. m.

av programmet
förbehålles.

Biljettpriser:
1:a plats 35 öre, 2:a plats125 öre.

i Barnföreställningar Torsdag och Fredag kl. 6 e. m.
lO öres entré för barn intill I5 år. Eljest
inga barnbiljetter.

M" OBS.! Söndag sista dagen! "m

Nytt program varje måndag.

 

 

 

sa

 

 

 

 

 

Gästuppträdande

av en bland södra Sverges

alias skådespelaren hr Wilgoth
OhlSOII, bekant för Umepubliken
från flere besök härstädes som
deltagare i olika turnéer. Hr Q.
har som skådespelare erhållit
många vackra recensioner i Norr-
lands-pressen.

"herxelösa"
äger en verkligt lovande för-
mäga i sin främste man hr Wil-
goth Ohlson, vilken isina flesta ,
roller gör sig förträffligt gällan-

- de, dock företrädesvis inom den
komiska genren.

och Täraruy 0 I
sett denna gamla hederliga pJäs
väl 20 gånger, men en roligare

PROGRAM

den 17 t. o. m. den 22 Maj.
Kapellmästare: Herr FRITHIOF SÖDERBERG från Stockholm.

Atletik. I I

Kraftprof utförda av bröderna Harrys.

 

Vi hava det nöjet att presentera för var publik bröderna Harrys, världsmästare i at-
letik, vilka här ge nägra prof på sin eminenta förmåga.

Petterssons fridag. g

Skämt.

Scener vid hamneni Marseille.

Utomordentligt intressant och instruktiv bild.

      

Item?-

brukspatron och en dräpligare tolvman från
Sorunda än som kreerades av hr Ohlson
kunna vi ej påminna oss. - - -

Smålands Folkblad: Sveabiografen bju-
der på gästuppträdande av den populär-e
sångaren Sven Leija, som på. ett förträffligt
sätt föredrager en mångfald olika kupl. ur vå-
ra senaste teaternyh. Publiken var förtjust.

Blekinge Läns Tlclnlng.---
w repertoaren ar storartadt om-
VäXlande och göres ypperligt,
vare sig det gäller groteska
bondvisor, fina kupletter eller
historier. Hr L. är en av de
bästa i sin genre i hela landet.

Blekinge Folkblad." Vid ROH-
neby Biografteaters föreställnin-
gar i lördags och i gär med-
verkade den ., högt uppburne
kuplett- och vissångaren Sven
Leija. Hr L. utmärkte sig för
ett nobelt och korrekt uppträ-
dande samt vacker säng, vilket
synbarligen slog an och sente-
rades lifligt.

Karlskrona-Tidningen: Vis-
sångaren Sven Leija, som fort-
farande varje föreställning upp-
träder ä Sveabiografen, har gjort
sig mycket populär genom sina
glada bitar, som han föredrag-er
med ett smittande humör. Sär-
skilt äro hans fonografimitat. av
en mycket illusorisk verkan.

    

populäraste humorister

hr Sven Leija En moset

Sven Leija har stor omväx-
lande repertoar.

Ur pressens omdömen:

Norrbottens-Kuriren: Den
skådespelartrup pen

Skellefteblaclet: (om "Löjen
Vi ha

 

Norge.

En resa på Vossebanan.
Härlig naturbild.

Kons tfi lm .f Konstjilm .f
Pygmalion och Den sköna Galathea.

Storslaget, koloreradt sagospel.
Skådespelare: Herr Albert Lambert vid Comédie Francaise.

Enligt sägnen har Pygmalion, Cyperns ryktbara bildhuggare, för att kunna ägna sig
ät sin konst, aflagt ett heligt löfte att leva i det strängaste celibat. För att hämnas, låter dåJ
Venus honom besinningslöst förälska sig i en staty av elfenben, som sprungit fram under hans
egen mejsel och som han kallat Galathea. Gudinnan låter sig emellertid bevekas av den olyck-
saliges gränslösa sorg och skänker den kalla statyn livets gnista, varpå Pygmalion firar sitt
bröllop med sin älskade. I deras äktenskap föddes sonen Paphos, som grundlade den åt kärle-
ken helgade staden Paphos.

 

Obs! Ändrade tider: 

 

 

 

085.! Vid barnföreställningen torsdag och .fredag hela programmet.

 

så
v

Ulm-.II mm. Åklmlmlngot ilmvii vlil"4xfii-l(-rivr.

Program 5 öre.

ska

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain