#2092: Umeå Biograf-Teater Talia

Obs.l Ändrade tider: I

Vardagar kl. 7-10 e. m.

Rätt ti" ändring Helgdagar kl. 4-11 e. m.

av Programmet Biljettpriser:
förbehålles. i .. ..
1:a plats 35 ore, 2:a plats 25 ore.

Barnföreställningar varje Fredag kl. 6 e. m. l5 öres
entré för barn intill l5 år. Eljest barnbiljetterv
endast då äldre medfölja.

M- OBS.! Lördag sista dagen! .M
Pingstdagen och Annandagen: Religiösa bilder. I
Nytt program Tredjedag Pingst.

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M 
i . gala..

den 9 t. o. m. den 14 Maj.
Kapellmästare: Herr FRITHIOF SÖDERBERG från Stockholm.

Grand National Steeple Chace
i Liverpool.

En av de största kapplöpningar i världen.

J-

Lehmans olyckor.

Kollossalt skrattretande.

Alla, som sett herr Lehman förut, veta, att han för närvarande är världens skickligaste

komiker, och har han här gjort sitt allra bästa.

De två sjömän nen.
Konstfilm, inspelad av framstående skådespelare. w

Två. unga sjömän förälska sig i samma kvinna; och hava de båda förr varit goda vän-
ner, men från denna stund blivit bittra fiender, och då, den omtvistade kvinnan föredrager den
ene sjömannen, skiljas deras  Så liemsökes den gifte sjömannens hem av en katastrof, ett
bankhus har fallit och tager hela det lilla kapital med sig, som vår sjöman har sparat. Från att
ha varit befälhavare på1 sitt eget fartyg, måste han, för att kunna leva, taga plats som simpel
matros på. ett skepp. som skall ut pa lång-färd. Ombord  detta träffar han sin forne vän, som
han blev ovän med, då. han gifte sig, men denne vill nu icke veta något av honom. Skeppet
förliser och de båda sjömännen rädda  i land på en öde  Den gifte sjömannen är nära att
 och anropar förgäves sin fordne vän om bistånd.i Men så får den andre i en dröm se den

förtviflade makan och deras barn i det ödsliga väntande hemmet. och. då, kan vhan ej längre vara
hard. .Han "förbarinar sig över kamraten, Och båda bli sedan upptagna och liemförda av ett för-

biseglande fartyg.

Sport vid Rivieran.

Vackra och intressanta bilder fràn livet i Monte Carlo och dess om-
givningar. Sport- och militärliv.

Hunden som tjuvpojke.

Charmant dressyrnummer, inspelat av samma pudel som bl. a. tjänade
som hotelluppassare, detektiv o. s. v. Mycket roande!

Norge.

Dess fjordar och forsar.

Utan överdrift den mest storartade naturbild som visats.
Ett fotografiskt mästerstycke.

Enär det lyckats mig att engagera en av
landets populäraste biografpianister, kapell-

mästaren hr Frithof Söderberg fr. Stock-
- holm, komma hädanefter alla bilder att i varje
I. detalj ledsagas av väl anpassad musik. .

Observera Fredagens barnföreställning!

Vördsam mast

: Bror Abelli-

 

 

 

 

 

 

 

 

llmrfiwmn, .IXLIifIl-iilaW-l Univ-fl lH-vrlvviim

Program 5 öre.

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain