#2087: Umeå Biograf-Teater Talia

:l iog -Tea

TALIA.

 

-1
Nytt program varje måndag och torsdag.
Rätt till ändring Bluettprlser"

av programmet 35 öre.
förbehålles.

Obs! Ett fåtal numrerade extra rymliga platser 50 öre.
Manskap, skolungdom och barn 25 öre.

Barnföreställningar alla tisdagar och fredagar en-
dast kl. 5 e. m. l0 öres entré för barn
intill cirka l5 år.

 

 

 

 

 

 

Eg PROGRAM Eg
torsdag den 1ésöndag den 4 September.
Musik. Orkester à la France. Violinist: hr B. Axén.

I Kaukasien.

Generalguvernören Colombiakin på inspektionsresa.

Atföljd av sin stab, är guvernören general (Jolombiakin på inspektionsresa. Folket trän-
ger sig omkring honom ooh nägra framräoka böneskrifter, vilka han med intresse tar del av.
Därefter fatta kvinnorna honom i armar och ben och lyfta honom högt upp i luften. Det är
deras sätt att hedra sin styresinan. Man ägnar  därefter fit de publika nöjen-a.

Artisten Jacke.

Komiskt.

Bilder från Indien.

.VE-EIEm--ÄIHIV v44

1.

2.

 

Vägen till lyckan. i

Målarens armod. - Bättre dagar. - Otrogen. - Brytningen. -s- Bedragen i sin tur. -
Förtvivlan. -- Förlåtelsen. - Sex månader senare, gifta.

Al

l: en fattig atelier håller en ung kvinna pa att ordna buketter av konstgjorda
blommor, under det att målaren, modlös vid anblicken av sina tomma färgtuber, kastar
sina penslar ooh lägger  på, soffan. Hon klär sig, tar ur skåpet sin vackraste kläd-
ning - sin söndagsklädning H och  med den till pantlänaren. För pängarna köper

l hon bröd ooh nägra färgtuliier samt återvänder med detta till den unge mannen. Denne
blir förtjust ooh börjar ivrigt arbeta. Försäljningen av några tavlor kommer nöden att
försvinna. Artisten, vars porträtt ha erhållit utmärkelse på. salongen, börjar komma på
modet. En elegant ooh förtjusande img dam anhåller om gunsten att få sitt porträtt
målat av honom. Förtroligheten mellan målaren och modellen tilltar med varje sitt-

L ning, och. en dag finner hans förra älskarinna dem i varandras armar. l-lon lämnar då

I sin älskare ooh återvänder till sitt arbete. lelfilaren, som blivit fullständigt gripen af sin
nya passion, glömmer snart sin förra väninna. Men det dröjer ej länge förrän han i
sin tur blir bedragen, och den unga kvinnan får en dag i sin tidning  följande
notis: "En olycka hotar att träffa den franska konsten. i det att den unge målaren
George Dupin, som erhållit första pris i salongen, blifvit sårad av ett revolver-skott. Hans

k tillstånd inger stora farhågor." Hon skyndar till l-ians sjukbädd, ty hon har aldrig upp-

hört att älska honom ooh hon ägnar honom alla. sina omsorger ooh hel-a sin ömhet. 
den unge målaren tillfrisknat, har han ändrat sina tankar ooh gifter sig med sin följe-
slagerska från de onda tiderna. vav

AIM-mlmm-EIEI;

k
I
V
1 Storslagen dramatisk bild. Konstnärligt kolorerad.
I
i

  

L Air-VI

Obs.l

Förutom lå sitt
stora instrument
kommer Signor
Sebastian Di
Zazzo att spela
på ett miniatyr-
instrument, ej
större än en li-
ten eigarrlàda.

Signor Di Zazzo

 

 

 

5.
Musik

av de båda po-
pulära dragspels-
virtuoserna, som
förut under stort
bifall uppträtt å

 

Talia. är den ende mu-
siker som iett

. I ,
Ny Musik. flertal tävlingar
-- erövrat världs-

 

mästerskap å
dragspel

 

 

 

 

Di Zazzo Duo.

Verkligt konstnärlig musik. Icke någon vanlig klavértrall.

6- Ursäkta, det är bara målaren.

Mycket roligt. Ur vännen VLehmans bedrifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eg OBSJ Numrerade platser à 50 öre kunna beställas pr telefon. Eg

 

Umeå low, Aktiebolaget Ume-i Tryckeri-er.

Program 5 öre.

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain