#2086: Rullans Biograf-Teater

Program 5 öre.

 

iograi=teater

Sörevisningar
grcdagar, Lördagar från kl. 7 till 10 e. m.
Söndagar från kl. 3 till 5 samt 6 till lo e. m.

 

 

Första Åfdelningen.
B E R L l N.

Beläget mellan Sprees tvänne grenar, är Berlin uppförd på en jämn
och sandig mark, och reser sig statligt och mäktigt med sina breda gator,
af hvilka vi blott vilja nämna den trädplanterade Friedrielfisstrasse, öfver
omgitningen. Bland de många monument märka vi särskilt statyerna af
Fredrik den store, modellerad af den framstående skulptören Ranch (1851)
och Wilhelm den I, och bland märkligare byggnader det kungliga slottet
och katedralen. i

Baner vid sl .Ian de Luz.

Storslagna vackra naturscenerier.

Vid. hafskusten, vid den lilla staden Szt Jean de Luz befinna vi oss
nu för att åse hafsvågornas lek mot stranden, Vi blifva i tillfälle att få se
ett perspektiv al" Socoa samt bränningarna vid S:t Barbes damm.

Andra Äfdelningen.

Teherkessiska Kosacker
inför VerontzoBB-Dachkotll.

Kcmkasiens guvernör.

Frun "skall följa sin man..
Kemisk bild.

.På roten]ansexpeditionen blefvo de unga tu sammanvigda.

Roteln-armen läste upp de obligatoriska paragraferna och kom  till
paragraf 214 som lyder: sKvinnan skall vara sin man underdänig och följa
honoln i allting ty han är husets herre). Den unga frun opponerade sigI
ganska energiskt emot denna paragraf. Slutligen lyckades lsläkting-arne
dock förmå henne att skrifva under paragrafer] under förmenande att den
som ej ville godkänna den paragrafen kunde knappast vänta sig någon man.

Tredje Åfdelningen.

Den nya uppfinningen.
Kemiskt.

Herkules vid regementet.

Skr-attretande.

Obs. Måndagen den 11 April
Familjefölreställning

med herre Och dam eller två damer på samma, biljett.

Öbs. Biografleapellet uppträder under hela före-
ställningen.

619.3. Slnga barn äga tillträde till biografen.
Rätt att ändra programet förbehålles.
Biljettpriserna äro:

Första plats reserverad ingång 50 öre.

Andra plats 35 öre.

Axel Ryd i n
Kungl. Hoffotograf.

 

.7

Fredagen den 8 April 1910

 

UPSALA, EDV. BERLINGS BOKTRYCKERI

Information

Title:
Rullans Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain