#2085: Rullans Biograf-Teater

Program 5 öre.

Biograrteater

Sörevisningar
Sredagar, Lördagar från kl. 7 till 10 e. m.
Söndagar från kl. 3 till 5 samt 6 till 10 e. m.

 

 

Första Afdelmngen.

En vinter-söndag i Leksand.

Vacker natur-bild.

Flammentanz.

Dansas af Premierdansösen Fröken Karsavina vid Kejserliga
Teatern i Szt Petersburg.

Tiflis.

Storslagen naturbild.

Tillis, hvars namn betyder ssnnna källow bjuder oss den underliga
bilden af sina had och den därpå. följande orientaliska massagen. leet
pittoreska Tiflisr) visar oss ett panorama, öfver staden med dess gator, där
vi möta talrika huffelekipage. Det helft slutar med. en uppvisning öfver
landets danser.

Andra Åfdefningen. I

sammen blod.

Utkoinmendering F Afsked från hemmet ä Seger eller död - Vid
gränsen d Faderns sista önskan -e Systern efterforskar sin bror - Jag
vill intriger din plats w Desertering w Fientliga spioner - En hjältemodig
flicka - Upptäckten - En sorglig mission -- Strafilös genom systems

- lijältemod.

Tredje llfdelningen.

Den nga Jonas.

Det nappar - Polisen måste komma - Det där angår endast korn-
missnrien p- Fort eller räddningsinanskapet - En oväntad fångst.

Den unge Don Juan.

Mycket roligt.

Obs. Måndagen den 4 April
Familjeföreställning
med herre och dam eller två damer på samma biljett.

Öbs. Biograjleapellef uppträder under hela före:-
ställningen.

- Öbs. qnya barn äga tillträde till biografen.
Rätt att ändra programet förbehålles.x
Biljellpriserna äro:

Första plats reserverad ingång 50 öre.
Andra plats 35 öre.

Axel Rydin

Kungl. Hoifotogrztf.

 

UPBALÅ, EDV4 BERLINGS BOKTRYCKEHI

Information

Title:
Rullans Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain