#2062: Scala

lt Västra Storgatan ll.

FÖRESTÄLLNINGAR Vardagar kl. halv 7, 8 och 9,30 e. m. Sön- & helgdagar kl. 2, 3,30 samt 6, 7,30 och 9 e. m.

  

 

PROGRAM:
l. ln färd gnnnmlighnlandg. Bilderur eliamhuleiende cirkus-

II I
Hänförande naturscenerier. a En ovanligt väl inspelad bild där varje
I deltagare är en cirkusartist av rang.

Glöd Det första heltimmesskådeàpel, som framvisats i Jönköping, går nu över Seelaa duk, nämtigen:

 Den Vila Slavh 

eller En ung ilickas äventyr i utlandet.

088.! linne bild som är en 2,000 tet lång ieide ei förväxlas med n mindre bild, 165 in., med anamma titel, sem liirut liamviseis och vilkens innehåll betydligt skiljer sig från dn nu lremvisade.

Denna bild har över hela världen väckt berättigat uppseende och dragit överfulla hus överallt därir den förevisats. - Illustr. 16 sid. beskrivningar tillhandahållas i biljettluckan mot 5 öre.

 
 
 
  
  
 

 

 
  
 
 
 
  
  
 
 

T. o. m. söndag uppträda
N

"då Nabbabo-

4 I 44 I, f f I 1.5
.i , X! . .s f q .I .- h Y)

 

 

. 4 "41 l ,
Ef under anförande av världens

, X tjockaste kapellmästare

O

Neil TjocKo nuNNo.

Urkomisk.

 

 

 

Med anledning av att "Den vita slavhandelln" ingår i programmet äga minderåriga
icke tillträde som ej åttföljas av målsmän.

I Besök Biograf SGALA g;

och se det första mutimmesskådespelet.
Biljettpris: Loge 55 öre, salongen 40 öre, läktaren 30 öre,e, barn 15 öre. I
-br-.Smälalnds Folkblads (Tryckeri, Jönköping. 191

Information

Title:
Scala
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain