#2060: Scala

ii Västra Storgatan 11

FÖRESTÄLLNINGAR: Vardagar kl. Halv 7, 8 o-ch 9,30 e. m.
Sön- & heigdagar kl. 2 och 3,30w sant 6, 7,30, och 9 e. m.

-
I w

h W -

PROGRAM:

 nn annnlsk antlnman tillhnnnar sin an.

 

 

   

 

Cederström och Svendsen

i tävlan om heduspriset.

gedxezshöm vinner 3,250 ln. Svendsen vinna! 2,750 kr.

Se vidare nedanstående rubriker:

Aviatikem Nervös ankomst den 25 Sep-
tember.

Aviatikem Svendsen: ankomst den 27
September.

På ilyuiällel.

.Kommun Gustai låter h: Ask Iöwvisa
det .Ask-Nympaka aeroplanet.

punks Eugen och hamn Gedmshöm.

Baron puderslrömg sta!! med aeropla-

119- Blériot.
I .HI ävendseni"
1sm.

Aaroplan.. und" iiwgl.

H: Svendsen. mammim. I

Baron Godnatt... nedslmmn m. md
m. m.

tävlingarna
a la anar snar nt

i Stockholm.

 

.start med aeroplanet Vo-

 

 

3   cowboyliv från mexikanälià. gränsen.
. I] . Oerhört spännande eowboydrama!

4. Mn ann al fa ri atnn i Tys Ian . nan aaaaanann
5. ln mans ärln sävantyr.

0115.! Den galne men likväl "riktig-9", d. v. s. indentiske Lehman.

 

Bililtnris: Lona 50 ära, salongen 35 öre, läktaren 25 öre, bam 15 öre.

smånands Folkblads Tryckeri, vJönköping:-"lucia-nn..

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain