#2059: Biograf-Teatern Sirius

För att för Jönköpingspubliken kunna prestera ovanligt och enastående, har det med stora
omkostnader lyckats oss engagera direkt från Olymprateatern r Paris

Monsienr i. lowinny LiraIIa i en vite Magikerni.

Mr Lowigny är den förste magikern i värllden, som utför sina prestationer, iklädd .vit frack-kostvm utan svarta eller mörka bakgrundsdekorationer i motsats till andra inom facket, som genom svart

1klädedräkt och mörka dekorationer. med lätthet döljer sina manipulationen. v I o o
Den som en gång sett honom, kan ej nog förvåna sig över de fenomenala fingerfårdigheter vari han hittills star ouppnadd.

 

 
  
 
    
 
    
 

Mr Lowigny utför en massa enastående origirnaltriks som raskt följa på varandra.

Q Som emmanummerl insättes nedanstående bild:
Flygtävlingarna à
I Ladugårdsgärdet

i Stockholm.
Gederström och Svendsen

i tävlan om hederspriset.

Cederström vinner 3,250 kr. Svendsen vinner 2,750 kr.

 

Se virlare nedanstående rubriker samt programmen.

Aviatikern Nervös ankomst den 25- September.
Aviatikern Svendsens ankomst den 27 September.

På flygfältet. I
Konung Gustaf låter hr Ask förevisa det Ask-Nyropska planet.

Prins Eugen och baronL Cederström.

Baron Cederströms start med aeroplanet Blériotlv
1 llr Svendsens start med aeroplanet Voisin.

Aeroplanet under flykt.

Hr Svendsens nedstigning.

Baron Cederströms nedstigning m. m., m. m.

  

Storslagel nytt hiogralnrogrfem insättes i morgon tisdag!

g Alla måste se "llenlivile magiker-n". En :får förlust gör alla som ei sell "Den vite magikern".

 

smålands råorkbrads Tryckeri, Jönköping. 1910.

Information

Title:
Biograf-Teatern Sirius
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain