#2058: Scala

i Västra Storgatan tt. 5 . f  W Östra Storgatan 15.
f om i

- - i t I " " 1 i .: V d kl. 6, 7, 8, 9 och
FonEsTALLNtNeAIr; vardagar kt. halv 7, s aan 9,30 a. m. FORESTizl-:mnfföiffcå :älgdfgfalå 2 3 och 4 med
Sön- &. helgdagar kl. 2 och 3,30 samt 6, 7,30 och 9 e. m. i i "

SCALAS program fr. o. m. den 24 t. o. m. tten 30 ttkt:
l. Kvinnan på arenan. Kemisk.
2. Indianbruden. 
landar från Greklands hu-
vudstad, Athen. i i  i I i
Skallerormiakt i Amerika. Akmbater på lina. -

Intressanta x bilder kri- 0 Badnv i vid Mölle. i
get i Upland. W e U  w

Svärmor kommer. i , . i . i i , -
Gästuppträdande av . : V o l s g 

 f -  Ii I ons; n r ff J" 1:"- . oBSa
r Wat len tr m " :3:a 

Q med sina dresserade hundar. " 1

 Varia astt an aaBiagrtSaala ar allar Iua ar linnevarande var a
I ra attmra sam atätttqar tlII na satt tltattpns altmgratI Sirius;

SllilttS I"program tr. o. m.I den 25 t. o. m. den it likt:

Pettersonskans Kalle på
- äventyr. Skrattsuccés!

. Födelsedagsgàvan.

Artistnummer:

 

 

Jönköping 1910. Tryckeriföreningen Smålands Boktryckeri.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain