#2057: Scala

nt. , J  i st rgatani.

Q F-L

FÖRESTÄLLNINGAB: Vardagar kl. halv 7, 8 ooh 9,30 e. m.
Sön- G. helgdagar kl. 2 ooh 3,30 samt 6, 7,30 och 9 e. m.

sennspmgnm n. n. n. nen 31 nn. i. n. m. nen n nav;

FöREsTÄLLNlNGAR givas t. v.= vardagar kr. 6, 1, s, 9 och
10 e. m. Sön- och hälgdagar kl. 2, 3 och 4 med
nedsatta biljettpriser samt kl. 6, 7, 8, 9 och 10 e. m.

SIHIUS program Inn. m. den l t. n. m. den 7 Nnv.:

IB"ld-" io " E l 
. 1 er ran ovre gyp en. f .. , . 
Storslagna naturseenerier. 1 I l  
i i O i 0 Utan motstycke.

2.  Uemntslàndlii, i u v Y Q
Nyhet-.i obs.: Hn- mliearer! 2" Nar Pettersonskans Malena,

 Y I slagna bilder från den årligen återaomnnande Skulle gifta Sig. 
3. Käisarmanövern 1910 i Tysk-
land. l

 4. Young Deeris tacksamhet.

Äkta indianbild, Inspelad av verkliga indianer och cowlnys. Amerikansk expressnyhet.

5. Jens ser levande bilder.

Vem kommer ej ihåg den gennmmliee

.An-B. Films. Obs.! Jättefilms 1,100 fot lång. Obs.!

3. I nattväkten. 

Utgången från Amerikas förnämsta films-fabrik.

4. En resa genom Indien.

n i  1. i i - Uppträdande av -
i? Sverges skickligasle dragspelsvinuns

m sitt föregående uppträdande å Biograf Scala, där han då samlade . I . i t .
det oförargliga skämtets vänner till fulla hus och taga vi för givet att .
hangåskallågmed nöje åter hälsas välkommen av jönköpingspuhlilen- . I
Obs.! Förstklassig, rolig, oförarglig repertoar. I i - V V - 1 " i: I i -
Obs.! Avpassat program, lämpligt för alla.
1 Bondvisor och Piol-làtar.

x

bekant iràn spelmanståvlingarna. i Biograt Scala.
i sistlidne .April månad. I

Skrattsuccés!

 

 

Obs.! Förssklassigt uppträdande.

i

 xi Sirius erhàl er llvarande venka I
ai räi lll1 nedsatt lnllet nns - ln Scala ,

 

Jönköping 1910. Tryckeriföreningen Smålands Boktrvckeri.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain