#2056: Scala

få.

 

n Västra n 1-I ter-gatan bn.

FORESTÅLLNINGAR: Vardagar kl. 5, 630,78 och 9,30 e. m. i

i Biljettpris: Loge 55 salongen 40, läktaren 30 oc-h barn 15 öre. OBS. Sön- o. helgd. kl
Sön- och helgdagar kl. 2 och 3,30 samt 6, 7,30 och 9 e. m.

2 o. 3,30 matiné med samma program, men entré 25 öre för äldreÅ och l0 öre för barn.

 
    
   
 
 

Som vanligt bjuda vi på ett förstklassigt och" enastående
 artistnummerl -

Då det lyckats oss med stora kostnader engagera en så kontinental artist som herr Haydn, hoppas vi
ingen försummar ett så gynnsamt tillfälle som nu bjudes att få se och höra något verkligt originellt och sevärt.
Herr Haydn har under stormande bifall uppträtt i såväl gamla som nya världens storstäder. I

088.! Något fullkomligt nytt för Jönköping.

OBSJ Vi bedja särskilt få påpeka för den ärade allmänheten att herr Haydn uppträder sista dagen
Påskafton och då vidare några föreställningar ej givas å Långfredagen blir det således endast under fem da-
gar det gives tillfälle få se och höra hans Miniatyrteater, varför vi uppmana en och var attrpassa på tillfället
under dessa fem dagar. I

Något-liknande aldrig förut visat härstäc-fes.h

P i Haydns Miniatyr-Teater

038.! Ej att förväxla med s. k. Timtamaresque- ellerbMarionettW-Teater.

 

 

-Långfredagen och Påskdagen inga föreställningar!

OBS! Nytt artistnummer
Annandag Påsk! ;

  

Petripilarius, student från universitetet i Raskowitz.

Fröken Fyfdong, Chansonette à la Kyssmej.

Calle Gesvint, skomakarepojke - och tillfällig barnflicka.

Frk Rosamunde (Altistin). Tragisk-komisk sångerska från Teater la Skala, Milano.

9939-71..

 

 

 

 

 

fe 4. Huvudsta en 
lima i Peru.

En av de mest intressanta och sam-
tidigt storslagna bilder som någonsin visats.

1.- Hamnen. 2. Stadens offentliga byggna-

I der. 3. Gymnastik. 4. Artilleriexercis. l5.

- " Kavalleriexercis. 6. Operation av en häst.
7. Perus president på besök.

En komisk klubbhistoria i Amerika.V

 

i il Bl från

 5. farmors iär- 
" iBEllleller Bil e
 hypnotismens
un ar. 

  B. XSilllwi -
SilBllk.

i ISkrattbild av första rang.

  

 

 

 

och därstädes bedrivna fiskenäring.

x

 3. Angelo   " 
i eller den lille! ,
savoyamen.

Gripande drama ur verkligheten.

s

 

 

i
x

:enköping 1909, smalanas Folkblad; n

Information

Title:
Scala
Printed year:
1909
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain