#2054: Scala

21:13:
fr

1- 3,31:

r.  Östra Snrgaian 15.

FÖRESTÄLLNINGAR: Vardagar kl. halv 7, 8 och 9,30 e. m. FÖRESTÄLLNINGAR , t V d kl 6 7 8 9 h -
. .i a - 7 9 I oc
sdn- a helgdagar rd. 2 den 3,30 sann s, 7,30 dan 9 a. m. I m e m Säffajch :älgdazfaigfl 2 3 och 4 med

SGALAS program lr. u. m. den 31 Oki. t. o. m. den B Nuv.: i", mm
islUS Ilmgram ir. o. m. den l Liu. m. den 7 Nor:

1  i o .- liI
. r er ran ovre gypten. ,,
Storslagna naturscenerier. l I  
. 0 Utan motstycke.

2. - rlson som portvakt. annan.. ..
Nyhet, obs.. En, Militära! 2. Nar Pettersonskans Malena

årerslagna bilder från den årligen .fr-r Skulle gifta Sig. 
3. Kzlrlsarmanövern 1910 i Tysk-
and.

4. Young Deeris tacksamhet.

Äkta indianbild, Inspelad av verkliga indianer och cowboys. Amerikansk expressnyhet.

5. Jens ser levande bilder.

Vm kommer ei ihåg dn genummlige "  - " m

V.

A.-B.1.=-ilms."1. 0st Jaemfilms 1,100 fot lang. 0st

1 30   spännande drama.

Utgången från Amerikas förnämsta films-fabrik.

4. En resa genom Indien.

 

Uppträdande av
Sverges skickligaste dragspelsvinuus

f-r-ålnmsitt föregående uppträdande å Biograf Scala, där han då samlade I .
det oförargliga skåmtets "vänner till fulla hus och taga vi för givet att
haniåskallåiåmed nöje åter hälsas,välkommen av jönköpingspubliken-
. l H. i I f

Obs.! Förstklassig, rolig, oförarglig repertoar.

 

bekant iråm spelmanstävlingarna. i Bing-rat Scala.

Obs.! Avpassat program, lämpligt för alla.
sistlidne .April månad.

Bondvisor och Piel-låtar.

riattucces!
Obs.! Förssklassigt uppträdande.

 

 

Sirius erhåller unde

.   .I , I In eyarande vecka.
r tillt nedsat hlllet nns å blgrai Scala I.

 

Jönköping 1910. Tryckeriföreningen Smålands Boktryckeri.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain