#2050: Biograf-Teatern Sirius

15 Östra Stergatanr5. b
Storartat praktprogramfr. 0. m. den 21 t. o. m. den 27 Febr.

Montserrat Yid x
arctlellöe ,

llälliga natulseennin. Vi väga näste all en men storslagen nelulbild ei lllml visats.

Af Numidernas
. i ra, drottning.

Ett helt skådespel. jättefilms, prisbelönt åb-:nnematografutstälIningen i Milano såsom
mästerverk. Denna bild överträffar helt enkelt alla förut visade i fotografisk skönhet.
Läs beskrivningarna å programmen!

 
 
  
   
 
 

Kärlekens
.ll-komedi
ghet.

 

  

It eckans he
Oövertràffad komisk scen inspelad av
framstående skådespelare.

  
 

p

 

x

    
 
 
 
 

Dekiamation,
Salongsmagi

m." m., m. m.

 

 

Begagne tillfälle e eine

n-- -----J--

bekantskeeen lmed
Cllkus tendens nenulläm direktör,

Ovanstående biografprograam och artistupll"
trådande äro av allra. hög-staal klass och erhàlf"

leslgenom besök å. SIR-HIS deen störstavalutaf"

" f " i, Första plats 50 öre, Andra plz ..
Billettpnser; Tredje ,, 25 öre, Barn 15 tafs 35 ore-

lnanl snns denna vecka
eeh ingen ångrar ett besök.

VN . h r i M. -h-
Jönköping; 1910, Tryckerifzn Småland;

För att alla må bliva i till-
fälle att se detta oöverträftade
program, bibehålles detsamma. "
till söndag. - l

Information

Title:
Biograf-Teatern Sirius
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain