#2048: Scala

Biljettpris: Loge 55 salongen 40, läktaren 30 och barn l5 öra. OBS. Sön- o. helgd. kl.
2 o. 3,30 matiné med samma program, men entré 25 öre för äldre och 10 öre för barn.

FORESTÄLLNINGAR: Vardagar kl. 5, 6,30, 8 och 9,30 e. m.
Sön- och helgdagar kl. 2 och 3,30 samt 6, 7,30 och 9 e. m.

ll Västra Storgatan ll,
STÖRSLAG N?A PROG RAM:

rlek förmår.

 

l. Kärlek för kärleks
skull.  

2.

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

E I P

 

slon 1

 

 

 

Jönköping

 

1909. Smålands Folkblads tr

färd 4 runt Boden-
Schweitz.

 

Uppträdande av

Utdrag ur

S TOCKH OM, Dagens Nyheter, juni
1896. l

-fIMen favoriten är uppenbarligenf
Herr Aug. Zackrisson, som uppträder;
i en stadig bondjäntas förföriska skic-l
kelse och sjunger bondvisor med enl
komik av alldeles äkta sort. Av alla;
varietéartister, som för närvarande upp- i
träda i Stockholm finns det troligtvis
ingen, som i den grad som han gör
allt vad göras kan av sina nummer,
och som nu hans genre hör till .de
roligare är det ej mer än rätt och
billigt att han applåderas så jerichos
murar skulle kunna ramla för mindre. f, .

Fäderneslandet.

Vissångaren och Komikern herr
August Zackrisson gör raska framsteg
på den komiska stråt vilken han sla-
git in på. Om man för att övertyga
sig härom icke vill riskera att askratta
ihjäl--:- sig vid hans föredragande av
aDen stora Dallidupppandejw så kan

pressen:

man ju välja ett annat moment av.,

hans uppträdande.

Västerås. Västmanlands Allehan-

da 1893:

Hr Zackrr;Ssox var en mycket lyc-
kad kuplettsåångar: och erhöll en mängd
välförtjänta a pjider. Som bondvis-
sångare kan1 har otvivelaktigt trotsa
vilken som häjs av de s. k. Sverges
förnämste. Hags komik är dråplig
och han njedjäsger mycket humori
sitt föredrag.. V

S undsvalls-Posten 1896 :

På Tivoli uppträder bland andra ar-
tister den glade sångaren Zackrisson.
Det är egentligen han som uppbär pro-
grammet genom sina urkomiska pre-
stationer. I synnerhet väcker han som

gammal ungmö högtidsstunder av skrattI

 

 

Lär
ä
a
a
ä
a
F
a
a
li
så
ål

3.  i.

Italien år 1840.

armar-industri.

 

 

 

 

 

Intressant! Lärorikt!

önskade sig en

B  Skrattsuccés!

llift--=---------

den över hela Svcrge välkända

Utdrag ur pressen:

Smålands Allehanda :

Hr Aug. Zackrissons föreställning å
härvarande teater var besökt av en lika
belåten som talrik publik. Det inga-
lunda lätta åtagandet att ensam utfylla
en hel teateraftons program gick hr
Z. med fullständig framgång i land
med. Som bondvissångare är han
förträfflig, efter varje nummer ljödo
livliga applåder och bifallet blev rent
av frenetiskt när hr Z. som slutnum-
mer föredrog den skrattretande visan:
aDen stora dalliduppandejv.

Linköping. Correspondenten.

Hr A. Zackrissons visafton i Arbe-
tareföreningens salong var besökt av
en fulltalig publik som med livliga
applåder belönade hr Zackrissons ro-
liga visor som han föredrog med hu-
mor och ypperlig mimik.

Aarhus-Posten.
Aug. Zackrisson er en svensk Bon-

 

dekomiker med et ligefrem overdaa-
digt Humor. Han sang som bonde-
kone i sidste afdeling en vise om amin
man som ingen rock hare, cler fik
folk at ligge fiade af grin.

Tidningen Eisvold 1900.

Cirkus Varieté - brilliant er en
svensk komiker Aug. Zackrisson der
har et umerket komiker Fjaes og fore-
drager sine morsomme sange med
megen lune; han väkker stormende
munterhed.

Söderköpingsposten :

Den i Söderköpings hotellträdgård
mycket applåderade folkvissångaren
Aug. Zackrisson uppträder för närva-
rande med stor framgång på Edentea-
tern i Hamburg och roar de goda
tyskarna med :ffDen stora dalliduppan-
dej-f.

038.! Den sto dalliduppandei. 033,!

Vi behöva ej Säga att publiken iår roligt som besöker Scala,
därför talar ju. ovanstående recensioner i tillräcklig grad.

Gripande och känslofullt.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1909
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain