#2047: Biograf-Teatern Sirius

15 Östra Storgatan 15 i

4-ll-v

Program Ir. o. m. den 20 Pehr. l. o. m. dei! 6 Mars.t
Sms-:tionen nyhet.

aan til

Slulslaleil daamiliiäk hildslie. Hallililluell fäbiiiuuåf i dei uamhl Ram på kBiSHI GWS lill. Sa beekaivaing aumgrammea.

Hifi h iI Ia" i " " -
o .Hangmallllgse  uffiegarkfika: e   eo slllf SlkfansllGGGS.

Konsbtfilm.

i  I eller

g

. handlingar över Svergesl mest förvanansvärda tan-

keläsare, den i hela landet bekante
O I
Genom stort besvär och stora kostnader har det lyckats oss engagera denna förstklassiga

(Mannen med det sjätte sinnet).
kapacitet för ett kort gastuppträmlande.l å. Biograf Sirius. 038.! Nagon vidare reklam eller puE för
Bror Sundén behövs icke da han och hans sensationella nummer reklamera sig själva.

f.

038.! Hela svenska pressen har skrivit långa av- 
. .

attpnser l:sta plats 50 äre, Zaira plats 35 ära, 3=die plats25 äre. Barn 15 äre.
l-ningar. Vardagar kl. 5, 6,7, 8, 9 och 10 e. m. Söndagarkl. 3 4, 6,7, 8,900h10 e. .

ytt program Måndagen 6 Mars.

Il . i;wi Wi w

lÖNKÖPlNG 1910 TRYCK-ERIFÖRENINGEN SMÅLANDS "FRYCKEN

Information

Title:
Biograf-Teatern Sirius
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain