#2043: Nya Biograf-Teater

, Jönköpings Ä
Nya Biograf-
    .. Teater    

19 Oslra Storgatan 19.

PROGRAM

för siden l9-13 Pehr. 1910:

1. Kanonexerois. namn nn m linnen inom.
. Fru Fedesens kärleksäiventyr-

eller Når gifta. fruar ysslaI med friareannonser.

Fru Fedesen tycker att hennes man är
för prosaisk, och söker därför en herre,

 

300009300900090190000099909090 000090000900001009000690990000

.(-En bland de vackraste och roligaste

Amed hvilken hon kan fä svärma roman-såt och nu se vi en mycket rolig historia
om hur han k-urerar henne för romantik. fotogralferingar som kan visas ä biograf.)

tiskt, Äkta mannen upptäcker hennes uPP-

. nunniam i Afrika.   ...Install

Illif i det våta elementet. Några infödin- ret sönderstyckas omedelbart. Hufvudetl af det :smidiga och hållbara lädret tillver-
gar, som äro på jakt, .ha spårat sin väldi- och huden föras. till lägret och de omtänk- ka sina primitiva Skodon.

ga fiende och hålla nu djuret i sikte. En samma Vinfödingarna torka köttet för att
kula sträcker jätten till marken och dju-I gömma det till bistrare tider, hvar-jämte de

 

Vilda och starka, ha bu-fflarna sitt till-
håll i Central-Afrikas urskogar, där de,
dolda i vassen, mästadels tillbringa sitt

 

 

.i Luitseglaren Brodskys lörulyckantle.
.1160118 gåfvor. iämtuluunlend lnllnihili. Enastående.

Faderns död. - Bröderna jaga systern
ur hulset. - Ett godt hjärta, - Féens för-

sig en hård brödkant till matsäck. En
gammal tiggerska närmar sig och

om .sig af förtjusning sätter sig Rosa vid
bordet. Men plötsligt kommer hon att

vandlar tonerna till rent guld. Rosa,
som ej låtit varna sig, återvänder ännu en

90909000000100000090090000000000000(900100000000000000 QOQQOQQQOGOGGOOQQQQQO

sta gäfva. - Brödernas gåfva, - Féens
andra gäfva. - De elaka bröderna straffas.

Tre bröder och en syster befinna sig
vid sin faders dödsbädd. Denne har knappt
hunnit uppgifva sin Sista suck, förrän de
tre bröderna, som äro lika egoistiska och
hårda som systern är god och mild, jaga
bort henne. -

Den stackars Rosa irrar nu ensam om-
kring pä landsbygden och har endast med

ber henne om en allmosa. Rosa har ingen-
ting annat i världen än sin "brödbih men
den får tiggerskan. Dä ger den gamla
kvinnan, som är en förklädd fé, till tack
en käpp, som den unga flickan tar emot
med största förvåning. Hvartill skulle den
väl kunna användas? Sorgsen låter hon
den falla till jorden, men i samma ögon-
blick står där pä samma fläck ett bord,
dukat med allehanda läckerheter och ut-

tänka på sina bröderI som kanske hålla
på. att dö af hunger och skyndar, drifven
af sitt goda hjärta, genast hem till dem.
Dårdessa få reda på. nyheten om den un-
derbara käppen, bemäktiga de sig den och
köra åter bort sin-stackars syster. Lyck-
ligtvis möterlhon äter den goda féen, som
nu lämnar henne en annan talisman, en
trumpet, som har den -egenskapen,- att så
snart. man sätter den till munnen, den för-

gäng hem, men hennes elaka bröder stör-
ta genast på 1henne och rycka från henne
trumpeten, som genom deras imunnar ut-
slunga flammor af eld. Rosa kallar feen
till hjälp och denna förvandlar dem till
svin under det att den fattiga stugan blir
förvandlad till ett kungligt slott, där RosaV
skänker sin hand till en vacker prins.

"Ett gott skratt: förlänger lifvet". Se programmet denna. vecka!

GO0000000000001006000000000000 Rätt att ändra programmet förbehålles. ooooooooeooooooloooooooooooooo

000009000000900000090606600000106000000009 06000000000000100000000000999000

Föreställningar tillsvidare endast: - ONSDAGAR och LÖRDAGAR kl... 5, 6, 7, 8, 9 och 10 e. m. - TORSDAGAR
kl. 6, 7, 8 och 9 e. m. -" FREDAGAR kl. 6, 7, 8, 9 och 10 c. m. - vSON- ö: HELGDAGAR kl. 3, 4, 6, 7, 8,79 och 10 e. m.

-BlLJETTPRISEHz Izsta plats 40 öre, barn. under 12 år 25 öre; 2:dra plats 2.5 öre, barn under 12 år 10 öre

Bilderna äro hårskarpa och absolut blinkfria.
Utan konkurrens härstädes. Tillförsäkra Eder biljett i god tid.

Måndagar och Tisdagar inga-föreställningar!

Musiken från föregående säsong är återkommen.

OBS.! Föreställningarna draga cirka 50I minuter.

Jkpg 1910, Tr.-f:n Småland. 1

Information

Title:
Nya Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain