#2041: Nya Biograf-Teater

. 369090906000099100609099006

006900000000 9-900900090000001009000000000900 Ö00090000000009190000900060006

l. Lo p

 .lön

I w
z
i 1
x
i i l

19 Öslra

 

för tiden 23-27 Pehr. 1910:

oys doFoix.

1 Arnold. 

Elt historiskt drama flrån general
Washingtous dagar som länge: band på
publikens odelàde uppmärksamhet.

 

Iscensättningen och utförandet täf-
lar med del BÄSTA som KAN utföras
å kinemalograiisk väg. i

3.s (lonoarnoau i B

Intressant bild från .en - al Frankrikes mäsl vanlol-lade provingox.

Geniomkoimiskt intermezzo i många afdelningar.

Ovanligt vackra naturbilder

 örings  k 
 v B lo g r , é
ealer  

Slo rgatan
P o G R A M I 0060090000000OIOGGQOéGOGOGGGGg i

 

19. 

från den franska byn Foix

omgifningar, som hasr det vackraste läge vid foten
"af Pyreneerna och1 vid floden Ariége.

Ett verklith praktnummer af natur ooh fotografering.

Handling-en iörsiqgå; under det ameri- han

kanska irihelskrigel 1780.

Den unga amerikanska officer-n Bo-
nodid Arnold har begått en nlindr-pÅ
föl-500130 för hvilken lhan iiHräiLaYis-zls
af den slore Washington; detta sår-(rr
hans fåfänga i högsta grad. För att
hämmas på den orättvisa som, han
tycker ha Vrderiarlis honom, biifver

rotagno..
4. For till 16 pojkar.
5. Fiondor på lit och

 

2. Förrädaron  Benedict

landsiörrädare Och öfveriälnnar
till den fienllign spionen André en du]
rikliga doknlnont. Denne blifxrcr, :if
de alnorikzmska soldaterna lilliångata-
ffen ooh som spion (lö-mos han till dö-
den. Arnold flyr till England och en

-del fu- senaro dör han därstädes faith;

och pinad ai samveisagg öfver förrä-
del-lot.

Concarneau är en liten romantisk by,
med en dei gamla iäsiningsverk. I llaln;
nen ligger den stora iiskarbåtsilottiljen,
som skall. ut på sardiniiske. -

Från Bretagne levereras det måsta här
o. på marknaden i Corcarneau Se vi mån-
ga vackra hårflätor som utbjudasi-iill salu.

En munter historia iom, hur förskräckligt en. man,
.som ej har .mindre 16 barn, hvar dag
plågas af dessa.

död filen hagatell.

0his.! Musik: Violin och Piano , alla dagar eller kill e. m.

000000000060091000000000009009 ooovoGoeeoc-àooooooloooeoeeoooeooeeooeoooooooo

o i i n e l i
Å ooooooeooooeoolooooooooeooooeo Rätt att ändra programmet iorbehalles. ooooooeoeooooooloeoooeooeooooo

Föreställningar tillsvidare endast: w ONSDAGAR och LÖRDAGÅR kl:I 5, 6, 7, 8, 9 och lO e. m. M TORSDAGAR
kl.. 6, 7, 8 och 9 e. m. He FREDAGAR kl. 6, 7, 8, 9 och lO- e. m. m SON- & HELGDÅGAR kl. 39 4, 6, 7, 8, 9 och lO e. m.

BILJETTPRISER: Vl:sia plats 40 öre, barn under 12 år 25 öre; Zidra plats 25 öre, barn under 12 år lG öre

Jkpg 1910, Tiffm småland.

Musiken från föregående säsongiär återkommer:

 

Bilderna äroI hårskarpa

och absolut hlinkfria.

Utan konkurrens nämndes, 035.: Föreslällningama draga cirka So minuter. Tillföfsäkfa Eder- biljeli i god in,

Måndagar och Tisdagar ingaiöreställningari

Information

Title:
Nya Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain