#2039: Nya Biograf-Teater

i Jönköpings i i
N fa Biograf- f
   Teater   

19  Östralslorgalcm 19. I

390000090000090:090-00006000000 P G R A i 00,0000GQGOQOGQIGQGQQOQQQGO0066

för tiden 12-16 jan. 1910:

Utmärkla bilder lrän jordens måst stor-

. v slagna vattenfallI lrlalio i Nordamerika.
Perrine-.Kaskaden fVZOO tot. hög-l, De lust-n
" . källorna. Tvillingfallet.
. . Öivertzätiaf i slots-:lägenhet alla hittills

visade naturbilder!

Konstfilm af ovanligt intresse.

2. Källekslllama i Algiel eller Bellulnllllllllngens lämna

En könlnall l -llgiei- tvingar sin (lotter Vi de intressanta bröllopSce-remoni-l Under fästen hol-(föras bruden av sin ende lang-as lill :lsl nell lllillzl.
lill att gilla sig med en rik belilllillllöltling,
som lloll oj llåller kär.

erna. när äktenSkapskontraktet uppgöres,lkäraste, och en ilrig jagl börjar. De llljp- landets sed brända pä iläå.

dansen .ln nl,

Konstfilm af ovanligt intresse.

3. Äktenskaps-Barometerng

Vackert väder, -- Föränderligl.. 4 :Rägrn - Storm. .

4a Kvinnan skall vara sin man1 underdånig.

QGÖQQQÖÖQQQGQÖG39ÖQG--QGE-OfàmfäélöQGJGMGGQGÖGDGQQGGGGGQ

En poliskonstapel blilver borgerligt traktet, Hennes skriitoinan får henne hänvisar 11011 till åklenskapfslormuläret: lill lim-lm lör honom, där han lclllllllsy l .nu
lrigcl; borgmästaren uppläser åiklenskaps- dock att lay reson och alll går väl. "Kvinnan skall fölJa sin man öfver-allt siluagion, vall-est han ilåiirer llllmi1 

lieslännnelserna. Dä han kommer till: Dagen eller brölloppet, då konstapeln och vara honom unc-lerdånig", och det sam lör- (lel hon [0le lll-moln.
"Kvinnan skall följa sin man alleslädes skall i tjänstgöring4 gör den unga makan tjänar ingentinglill, att. mannen förklarar -

och vara honom uellderdåliigll; protesterar sig i ordning för att följ-d honom, och då. lör henne, att det fr-i skall .tals så bokslut-

llruden och nekar att underskrifva kon- mannen frågarrhenne vad meningen lill-.digt Hon följer eller honom, och det blir

o
e
o
e
e
o
o
o
e
o
e
e
9
o
o
e
o
o
e
e
e
e
e
e
e
e
e
o
O
e
o
o
G.
e
o
o
G
o
o
e
o
9
e
o
e
o
o
o
o
e
e
o
e
o
o
o
e
e

9 GGQOGGJQQOGGGOI

00000000000001000000000000000 Rätt att ändra programmet förbehållese oeeoeeoeeeeeeooleeeeeeoooeeoe

Föreställningar tillsvidare endast: ONSDAGAR- och LÖRDAGAR kl." 5, 6, 7, 8, 9 och 10 efm. M TORSDÅGAE
kl. 6, 7, 8 och 9 e. m. -= FREDAGAR kl.- 6, 7, rv8, 9 och lt) e. m. m SON- 8: HELGDAGAR kl, 3, 4, 6, 7,, 8, 9 och lO e. 

BILJETTPBISER: l:sta plats 40 öre, barn under 12V år 25 öre; 2:drafplats 25 öre, barnV under 12 år 10 äre

Musiken från föregående säsong är återkommen. Bilderna äro hål-skarpa ochI absolut blinkfrial
Utan konkurrenshärstädes; OBSJ Föreställningarna" draga cirka 50 minuter. Tillförsäkra Eder. biljett i god tidx

 

imaginära; I ; Måndagar och Tisdagar inga föreställningen

Information

Title:
Nya Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain