#2033: Cirkus Adolfi

XNzo 2. , 1 :k f
10 ORVE. 1

10ÖRfI-lmsmmln

.XPROGRA M .-

MUSIK af "xegen orkester under ledning af Herr
Kapvellmästare VOLDRI CH. i

o .El- 6
X

1. i. Fröken levAs, vomge. .. i I
2.- 1UTLE1 KNUT,WX(XJymr-1ast i hängande barnbus. 
3. Hr Direktör ADQIQFIv med sina dressera-1
. de Pudel-hundar4 .  11 .

4. Komisk entré af PELLE JÖNS och clown
1 " AUGUSTIN US I

 

O
O

   FrihersdressiyrfanDir. Ådolfi. I

 

6 Bröderna BARTONS, Kraftglàdiatorer. 1
7. Mr JULIUS, Balansakt, i w I
8.k Syskonen ROSAUROS, Luftàkt.

9. Mr levA-s, Jockeyryrtfarej (Pelle Jöns).
no. TOM KATO. Kemisk jonglör. i I

11 1 Herr Direktör ADOLFI , v ,

I " med sin originaldressyr af världens minsta hästar. q
12, PELLE jÖNS med sin hfundpaniomiim.(ik I
13. röken  ParfO=fCefyttarin-Ha. (Pelle Jöns och

 

 

Clown Augustinus)

      
 
 

"1.

Gästuppträdande af I

D" -Monsieur KOSTA dw- V .
Världenswstörsta vidunder. Mannen med :det vridbara huwievudet.v .

15.;PANT0MIM. v f I. i; i .

I I14.

 

 

. Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Direktionen.

 

 

1, Jönköping 11910, -Tryckeriföreningen SmålamisP4 Tryckeri. I i

Information

Title:
Cirkus Adolfi
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain