#2031: Folkets Hus

Kalmar Som-Dem. Ungdomsklubb

avhåller

Stor Agitationsfäst

Lördagen den 30 dennes kl. 8 e. m.

i Folkets hus A-sal i Kalmar
efter följande program:

1. Musik. 6. Teater: sBrottsliga. Skådespeli 1 akt.
2. Hälsningstal. 7. Sång (kvartett).
3. Säng (kvartett). 8. Deklamation.
4. Föredrag av Red. Lundgrehn 9. Teater: aPappa). Skådespel i 1 akt.
över ämnet "Kristendom och 10. Deklamation.
socialism". 11 Sång (kvartett).
5. Musik. I 12. Musik. Utgångsmarsch.

- Entré 50 bre. -

 

Jkpg 1910. Smålands Folkblade tryekeri.

Information

Title:
Folkets Hus
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain