#2030: Kalmar Socialdemokratiska Ungdomsklubb

ll]:Qccc-0.000.000...-oveoooo-o-oooolm
l,..j

00.00.00000000006. .ocQ-...gQ-...gqgl
l

EOOOOOOOQ

 

 

 

[glo-...00.0.0000004000 ...o

i
I...of...00.0.0000-00...oo-ooovoo D
J

Kalmar Soeialdemokraliska
(lngdomsklubb

.-. r-
.Qo.....ooeooivgooooooqogogo...ollj

5.6....0

 

 

L-

PRoaRr-m;

l. Musik.

2. llälsningslal.

5. Säng. Kvarletl.

l. Föredrag av Red. li. LGNDGREHN
över ämnet: Kristendom oeh
socialism.

5. Musik.

o. Teater. "Brottslig". skådespel i
en akt. -

7. Säng. Kval-lett.

8. Deklamalion.

O. Teater. "Pappa"Y skådespel i en akt.

lll., Deklamation.

ll. Sång. Kvartelt.

12. Musik. Lllgängsmarseh.

iZi-E]

Eller lasten avhälles enskilt samkväm
lör klubbens egna medlemmar, varvid
även nya medlemmar vinna inträde.

Därvid förekommer SÄNG-och FÖH
REDRHG över ämnet; Nya varar av
red. Lundgrehn, Deklamalion m. m.

 

 

 

0.000.000...0....00.00000.0.0.0.0......00.0.0000000000000000

ln

l

:93.0.oo-...aqoooonooogs...0000.

Jönköping 1910
Tryckeriföreningen Smålands Tryckeri

Information

Title:
Kalmar Socialdemokratiska Ungdomsklubb
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain