#2028: Biograf-Teatern Sirius

Biografi-Teatern
. . .w . i .

  

r

 

 

15 Östra. Storgatan 15.

 

PROGRAM

fr. o. m. den 23 t. o. m. den 26P Mars.x

 

 

 

l. Magnus Stenbocks-fästlig- ,
i iHelsingborg Måndagen-den .28 Februari;

i ZOO-årsminnet Jawdet stora slaget-vid" He
presentanter för 20 olika regementen nedlä

na av .vår utsände fotograf.

2.  Teaterfilm.

0

Efter Ennery och Corrnons berömda roman.

SpelatI av de1 framstående parisiska.

samt herrar Duquesne, Dorival o. Villa.

Innehåll. Tvingad av sin fader
övergiver Diane de Vaudrey sin blin-
da äotter och gifter sig med greve
de Linieres. Dottern upptages av ett
fattigt folk och uppväxer med deras
dotter Henriette. Föräldralösa vid sex-
ton år bege de sig till Paris. Henri-
ette blir bortrövad, menA räddad" avP
Roger de Vaudrey, och den blinda
kommer till en gumma Frochard, som

 En olymg

I

"Up-pträ-dwande" I
X av v.
i; Värlbens
f minsta
 komiker i
) Jeppe
H från
I Greb-
.A besta.

 

w i Biljettpriser: I

 

Eakicxkar henne att tigga. Genom gum-1
skådespelarkrafterna fröknarnej Rosnytmans ene son räddas även hon, och

och Lucy Flenry, fru Dalphine WBenot1

Roger de Vaudrey, som fattat kärlek
till Henriette, för dem till grevinnan
Linieres, som nu återfinner sitt älska-
de barn. Den ädelmodige greven för-
enar mor och dotter och" giver Hen-
riette åt Åsin lycklige nevö Roger de
Vaudrey. - 1 1 I 
Denna Åclramatise)i;awrlhgegzX.A tro:
man är ett .lveifltliwgflf-x Prlnfàiete"retycke i
sin genre.
l. Vid främmande port; ,
2. Som andras barn.

 
  

 

 

0

lsingborg. - Storartade högtidligheter. - Re-
gga kransar vid Stenbocks-statyen. - Bilder tag-

. l Paris.

. Ensamma i världen.

. Bortrövad. -

. Ådlingen som försvarare.
. En moders bikt."

. Den blindas lott.

. Moderns allmosa. I

OCDNIONUXPÄW

lO. Ädlingenqgigenkåmief Vthenne.

 återfinna varandra.

IKrym-tflingnn som hjälte. "-
13. l moderns famn.
14. .Rogers belöning.
15. Ett lyckligt hem.

 

änI  I) l v
.M 

e: eI Åoff l:

  

Verkligen lmmiek-y
och skrattretande;A i 
 Ållar gjort ikolossal-:ygll
i "succes överallt och."v 1

ingen bör försum1k

ma att se den lille 1

glade skånske komi-

kern.

.man , n
. skrattar X i
så tårarna" 

trilla.

Izeta plats! 50 öre. 2:"dra plats 35 öre, 1

3:1lje platsv25 öre. Barn l5 öre.

FÖRESTÄLLNINGAR: vardagar kl 5," 6, 7,. s, 9 och-10 am.  
" I Söndagar kl. 3, 4, 6, 7, 8,19woch. 10 1e.,m. -

r

Nytt program Måndagen den 28 Mare (Annandag Påsk).

- Obs.! Inga förevisningar Lån-gfredagen och. Påskdagen. 

AA

Jkpg 1910. smaims rammade tmibri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Sirius
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain