#2020:

ironréfåwåàmälf
lnträbes-Bilietl

50 öre.

 

 

il 5:91: ll :9:1 ll :65: Il m ll råa-lllle Il4

 

 

01.4; 51030?

71.0

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Ave Maria ...............  Gounod.
Simple Aveu , . . . . . . . . . . . .. F. Thomé. 
Sérénad .................. .. Fr. Dfdla. Ä)
(Pianosolo) .l
Lieder ohne Vorte ..... .. Mendelshon. J
Daggclroppar ........... .. G. Lange. V-
(Violin och piano.)
Largo .................... . . Händel.
Steppens son (Ungersk
idyll) . . . . . . . . . . . . . . . , . .. Kéler-Béla.
(Pianosolo) I
Klockringning .... .. Vilh,Peterson-Berger. ä
Oktavetyd . . . . . . . . . . . . . . . . . Cemy. I
Vattenfallet . . . . . . . . . . . . . . .. Sydney Smith.
(Violin och Piano.) i
Cavatina ................. .. joakim Raff.
Solveigs sang . . . . . . . . . . .. I
Åses död . . . . . . . .. EdV- Grieg-
(Violin och piano.)
Potp. ur Svenska folk-
melodier . . . . . . . . . , . . . .. - -
Roccoco 4 . . . . . . . . . . . . . . . .. Vilh. Aletler.
Humoresk ............... .. Ant. Doorak. -
Menuett .................. .. V. A. Mozart.
Ouv. till wDichter und
Baurv . . . . . . . . . . . . . . . .. Fr Slipp;7
[El-EJ
Ändring af programmet förbehålles.

.0990

  

Konsert-Program;

(Violin och piano.)

l-lxl-.J

 

in!

I I

 

 

 

maggan

JÖNKÖPING 1910 -ercKERiFÖRENlNoI-:N sMÅLANDs TRYCKER!

ll
l

Information

Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain