#2011: Biograf-Teatern Sirius

15 Östra. Storgatan 15.

 

 

PROGRAM

 

 

Fr. o. m. den 24 t. o. m. den V26 januari.

N Aktuell nyhet! W

1. Konung [Leopolbs griftefärb.

l. Konung Leopold i full ornat. - 2. Baronessan Vaugham. - 3. Bruxelles på Begravningsdagen. - Den
stora begravningsprocessionen drager förbi. - 5. Belgiens nye konung Albert med gemål.

2. Från polska frihetsstriber.

En flickas hjältedåd. Gripande, effektfull framställning.
gammal blind spelman, varpå de lyc-loch dödligt sårad lyckas hon knap-

Upprörd över tartarernas förtryck
beger sig Tchetchevik till Polen för att
begära hjälp och ödet för i hans väg
en ung flicka från lkranienne, Sonja,
som följer honom på hans färd, och
tvänne oxar, som med sin styrka hjäl-
pa honom över resans besvärligheter.

Den unga flickan märker emellertid
att de äro förföljda av några fientliga
spioner och för att förvilla dessa låter
hon Tchetchevik klåda ut sig till en

 

kas fortsätfa sin farliga och besvärliga
färd.

Slutligen anlända de till målet för
resan och bliva hjärtligt mottagna av
den mäktige härtig Vladislav, som lo-
var dem sin hjälp. Sonja beger sig
så ensam tillbaka för att för sina för-
tryckta bröder förkunna nyheten om
att polackerna ila till deras hjälp. Men
just i det ögonblick då hon är vid
målet träffas hon av en fientlig kula

 

pastf släpa sig fram till de sina och
bringa dem underrättelse om bunds-
förvanternas anryckande förrän hon
utandades sin sista suck.

Ämnet till denna dramatiska scen
är hämtat ur en ukranisk sång och
detaljerra äro sammansatta till effekt-
fullt och poetiskt målande helt och
de uppträdande skådespelarna äro vär-
da allt beröm för det sätt, varpå- de
förstått tolka sina resp, roller.

ö. Det minnesriko Verona.

Härliga skildringar av italiensk natur och konst.

   
 
     
     
       
    

 
 

Studenten

IEric Engstam

Vis- Romans och Frödingssångare
samt Bygdemålare.

Favoritnummer:
Pe-penkniven (kostymerad som ung bonddräng).
Melangtäras intåg i Kalsta av GUSTAF FRÖDING. v
Friarevalsen av GÖRAN SVENNING.
Tess Lördan av jEREMIAS i TRÖSTLÖSA.

i

5. Skomakarens hömno.

Komisk scen av Max

Skådespelare: Herr Max Linder vid va-

rieté-teatern. Herr Vendenne vid Vhate-
ketteatern. Fröken Montave Vid Gym-
nase-teatern.
i Max firar denna afton sin förlovning
med fröken Marta Labas. Han försöker
vara spirituell och att utmärka sig. Ock-
så ägnar han sin toalett den utmärktasie
omsorg. Det är endast hans känger, som
icke äro riktigt i lag och han .smiter där-
för på vägen till Sin blivande fam-ilj in
till sin skomakare,

Där upptäcker han emellertid snart att
skomakarens hustru är en särdeles tilldra-
gande ung dam, och när mäster själv
kommer ut finn-er han sin kund och sin

 

Linder.

hustru inbegripna i en livlig kulrtis. Den
unga äkta mannen råkar i fruktansvärd
vrede, men förstår att behärska sig. För
att hämnas passar han på att placera ett
par ruillskridskor under den unga mannens
sko-don, och förflyttar honom så .ganska
härdhänt ut på gatan. Rullande, glidande
och under fåfänga försök att återvinna
jämnvikten ramlar Max om en liten stund
omkull på gatan där han .gör allt vad han
förmå-r för att befria sig från lsin olycksa-
liga fotbeklädnad. Hur i all världen skall
han nu hinna dit bort till den bestämda
tiden? Han ropar an en droskgt och lie-
finner sig så äntligen efter en stund fram-
för den älska-des boning. Men tack vare

 

Stormande skrattsucces.

de fatala Skridskoriia gör han en lika jäm-
merlig som oväntad entré och hans fäst-
Inö. som tror honom vara drucken, över-
lämnar sig ohäjdat åt sin förtvivlan un-
der det den blivande svål-fadern utan krus
tänker kasta honom på porten. Dä ser
Max sig ingen annan utväg än att tala
om hela historien och under allmänt [ju--
ybel tar familjen honom äter till näd. Herr
Max Linder är alltför välkänd som pupliH
ken-s gunstling för att vi skulle behöva
påpeka vilken succés hans utomordentligt
roliga prestationer komma att göra och vi
skulle lbehöiva endast nämna att han fått
fullt värdiga medspelare ovannämnda
skådespelare.

Biljettpriser:

l:sta plats 50 öre.
2:

dra ,, 35 ,,

Barn under l0 år I5 öre.

röREsTÄLLNiNGAR= Kl. 5, 6, 7, s, 9 och 10 e. m.
NYTT PROGRAM Torsdagen den 27 Januari! 4

 

Jkpg 1910.

Smålands Folkblads trvckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Sirius
Printed year:
1910
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain