#2005: Scala

De sista världsnyheterna ileivande bilder.

5.

1"Ltifk-Itaylfienska kriget.
Nya befastningsarbeten resas af Italien-arne efter stri-
den den 26 November.

Kejsarens besök i Selllesien.
Parisermoder.

Den årliga fotbollsmatchen. för uttagning af det bästa
franska laget, har utkämpats i Parc des Princes den 18
Dec. 1911, i närheten af Pous.

G

den 11-14 Januari.

Palatser, Springvutten och Fontäner

i Wersuiles.

 

 

(i.

Stormen drifver läng-aren "ragosvaldK mot kusten vid
Dungeness7 där den strancr.

Från Riole Janeiro.
Trupperna defilera inför residenten, Marskalk Her-
mes de Fonseca, i anlednir af republikens årsfest.

Drifna af stormen söka si fiskmåsarna skydd på ka-
jarne i Hamburg.

Turkiska krigsfångar.

Helsingborg 1912. Smidts Boktryckeri.

 

9.

10.

11.

12.

w.- fn

Båtar

Barn äga tillträde.

 

Enastående vacker och intressant kolererad naturbild.

Det nya parlamentet för Elsass Lothringen öppnas i
närvaro af kejserliga guvernören, general W edel.

Bio de Janeiro. Ministern af Argentina emottages om-
bord å ett krigsfartyg.

Kediven och hans äldste son uppvaktas af stadens no-
tabiliteter, åtföljda af Lord Kitehener och ministrarna.

Kung Georg med svit lämnar ångaren Mahroussa efter.
besök hos kediven. i

en... ...M

U., .-. .N . ... -  ., m Hae..

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Helsingborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain