#2004: Scala-Teatern

Special-teater fOr ki fematografisk konst.
Endast Fredag, Lördagoeh Söndag 27-29 Okt.

I Konstfilmen och Håltimmesskådespelet

i

 
 

 

H  l  
efl er I

f Paradis

En studie ur världsmetropolcns, dcnfglada Seinestadens fi-(zstatan-(kZ "0105."-

  framstålld i 2 afdelningar och 35 tablåer. Det Iär en sann nutidsroman, som iscicensatts. .

   

Mästerligt spel! rgngdomlig skönhet!

1:a Indelningen. 12- Åter mot hemmet 23. Där champagnen flödar.

l. Professor Roland. 13- Ett Varnande finge-LA i 24; Slut på leken-

2. Tryckande bekymmer på gamledagar. 14- Någon tid efteråt-  l-Ett nytt engagement

3. Den gamles ögonsten. 15- UPPburen Och beundra-  S:;:0:svpä:r:::0nna

4. Artistbanan lockar. 16- Gfefve Herbert- , 28. Den heliga öfverenskommelsen.
5. Faderliga förmaningar. 17- I ffestelse- 29. Tiden blirsför lång.

6. En sangvinisk förhoppning. 18- SUPé i "Chambfe Selnféu- 30. En fresterska.

7. Engagementet. 19- Fadeflig tillfätfavisning- .31. Lifvet lefves åter glatt.

8. Lisas debut. 20- Brytningen- - 32-. l den gamle förförarens ldor.
9. Ett farväl Och ett lycka till. 23 Afdelningen, 33, Arthur återkommer.

10- I klädlogen- 21. Ensam i lifvets stormar. 34. En löftesbryterska.

ll. Lyckan är gjord. i 22. En tröstare. 35. Förlorad.

Visas. endast för vuxna!

Denna film har uppförts flera hundra föreställningar å rad för utsålda hus å kontinentens förnämsta Teatrar och Vänta vi äfven här

en enastående stor tillslutning.

Trots de dryga kostnaderna .för ensamuppförancleråtten i Gefle vanliga biljettpriser.

Förvissa Eder om biljetter i rid! Mnnlllllllhilll föl SCALA-TEATERN.

Gefle 1911. Werner Gustafsons l

Information

Title:
Scala-Teatern
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain