#1998: Scala

s Vi, -1. u"
.-l .-

den 30 0.-1 Nov. 191. i K 3 dagar.
-- KONSTFILM --

 

 

 

 

 

 gkàdespgl:

 

Den lilla "Florenz" spelar hufvudollen.

K olorerad naturbild.
--

"ai-Trä? ., u "
7- - t
V .V www., , I- I 4
Mif;- b .
0 AV vx"t-l . I
 - A 1
 I Mas... i I V ,
V 1 17 . . v f
V Å .v
 , , L Å" 6 " I Wv. .
4 . Å = av.
. - 4 1 .4.0 y y. l
b. P 1- I i . . V
, 1, 1 . I
.n P 4 - 4 . .
L
1
1 w ,
. 1 I L 1
.
1
1
f

 

 

 

  

I.

1 Å . 11
f 135: "
I ,:
w I 1

1 1 I 4 l

I . I 1-

:T
p. .L
f I " 1- v.

. . i 

.. I n

.ff-I I x 1 I.
n -1
Y ) . I 17 på
1 v I. . lim 1 l
, i 1.
-
I I
1 .
l
w W
3
l
1
1
i
W

 
 
 

 

  

  

, ept t. chesatan. Ett drama från storstaden.

 

m Toifemjänens list. 

Käpenhamnskumikern Ahlstrle och dzu Busch spela här sina glansroller.

I 3.119 da al I
I I I I
I Helsingborg 1911. Séhmidbs Boktryckeri.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Helsingborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain