#1997:

PERSONER;

Fabrikör Warming . . . . . .,
Edith, hans dotter . I
Ellen,expeditris. .

Kaj, hennes bror. . . .I .
Robert Hansen, telegrafist

Tilley Christiansen. I
Aage Garde.
Holger Reenberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frihetens timme slår för de små kontorsfröknarna.  Den första kyssen.

På väg till Strandbadet.
Den trådlösa telegrafstationen.
lDe tva telegrafisterna.
På badhuset.

Muntra badgäster.

Den dristiga simmerskan.
Katastrofen.

Räddaren.

Ett gott hem.
Laboratoriet.

Ett välkommet.

På fisketur.

Förlovningen.
Fabrikörens lustfartyg.

Annonsen.

Den nye Marconi-telegrafisten.

Aftonsamkvämet.

Den farliga leken.
Förlovningen brytes..5
Övergiven.

Broderns hämndplaner.

Lustseglatsen.

Telegrafrummet ombord.

Helvetesmaskinen.

j. E. Behrens Boktryckeri, Stockholm 1913.

En lek med döden.

Åstad för att varna.

På Marconi-Telegrafstationen.
I böljorna efter rosen. .i
Telegrafen svarar icke.

l yttersta spänning.
Fortfarande ingen förbindelse.
Kärlekens glöd är släckt.
Telegrafapparaten verkar.
Varningen.

En fruktansvärd explosion.

Faran överstånden.

I Åter förenade.

Information

Printed year:
1913
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain