#1996: Scala

..- ...sm-...f 1,., ...n-1,44 w , .T . .

:Ir-r pmm om nanm!! oc!! snx-rnmsu :ANA-rum.

Detta spännande och verkningsinlla nntidsskådespel, som be-
lyser den at "de siste dagars helige" igångsatta hänsyns-
lösa propaganda, är ett af iilmkonstens stora

Värl  -Suc Ies

Afdelningarna: i i Hufvudpersonerna äro:

 

 

 

 

 

. En treflig förniiddagstinnne. 26. .Bi-efvet. 54. Rör mig icke. I  1 i C
2. Skolkamraterna mötas. 29. Ankomsten till Hamburg. 55. Ninas fängelse. I  I 1 . ...1, . I l .
3. Mormonprästen Andrew Larsson. 30. Detektiverna narras. I 56. På väg till tem flet. I  u e  än
4. Två ifriga sportsmän. I V ill. Hos gamle Pens. 57. De sista dagar: helige. i I. XI I  I i , 000000000000000000000 I -
5. En farlig inbjudan.  32. Fångstplanen uttåinkes. 58. Dopet. i I .I y Y 1 I
6. I Den första säden sås. 33. De troendes förbundsfälla. 1 59. Två lnrendrejare. I I; 1 I I
7. Inbjudningskortet. 34. Nina misstänker -q men för sent. 60. På spår efter Nina. I . l f I I O
8. En afbrytelse. - 35. Låt mig komma hem. 61. Den frälsande :I-ingeln.   ( :lära h t
9 "Du försummar din kåiresta"! I 36. Den rätte Andrew Larsson. I 62. Uppdagad. . I. , 000000000000000000000 b
10. Sven gör afbön. i 1 37. På jakt efter Nina. 63. Sven och Olaf får hjälp. I I -
11. På återseende. I I 38. Vid Amerikalj)åten. I I 64. Den illmarige mor-monen. K
12. I fädernehennnet. . 39. Anhållna. I 65. Något galet i staden. - .
13. Ninas aftontnr. I i 41). Ett vällyokat kap. 7 66. I den mörka källaren. -1 I i I . I. I h t
14. Bland mor-money, 1 4l. På den stora Oceanen. I 67. Ett obehagligt återseende. 1   o eooooooooooo O 
15. Andrew på predikstolen. 1 I 42. Här äro de eftersökta. I 68. Hjälp! Hjälp! .I , 1 , II I
16. Det lefvande ordet. I 43. En obehaglig öfverraslming. 69. Det-.ödesdigra fallet. I " q
17. Efter mötet. 1 I 44. Ästad till Utah! 70. Hjälpen är nära.. I ,
18. Res med mig till Utah! 45. Ett trådlöst telegram. q 71. Andrews sista skurkstreek.. 1 I i . e I f .
19. Den Sista aftonen , I I 46. Sofhytterna.. " X  . 72. Den hemliga dörren. I I  V SI 
20. Hypnosens makt. I 47. Det falska skägget. [I 73. Det gåil=1erlifvet.- P I. 1 i! .I I f . . v 1 I, x .i 0000000000 Q
21. Ja, Ja! Jag kommer. I 48. Telegrafisten fattar misstankar. 7 . Den. sista upplysningen. I I i IV i
22, Andrew väntar, I 1 I 49. Den nyfikne prästen. I 75. I rättan tid. II I
 Flykten förberedes. 50. Öfvermannad. 76. Belöningen, . 
24. Ett sista farväl till fädenieslandet. i 1 51. I hamn. q i I 77. Frälst. 
25. Hvar är Nina? I, I "I 1 52,- Hemma igen, I 78. IBland goda Vänner. I 
26. Frun slår allarm. I 53. En tröstar-e i nöden. l .é 79. Två älskande.. I
27. Den förskräckliga sanningen. 1 I" 80. Hem till det gamla landet.

öresfällningarnebörjak. 5,10, 6, 6,50, ,4o, ,3o
 ,20 Ch .0,10 B. m.,
:arn under 15àr äga ei tillträde.

25.5?
Helsingborg 1911. Schmidts Boktryfckeri.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Helsingborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain