#1984:

F;

-f 
 x17: Vl. 19141-, 
se ilj

scensatt ai--

Leyden, violinvirtuos . .

Esther, hans hustru . .

AFDELNINGAR:
1 AKTEN.

l. Konstnären.

2. I solistlogen.

3. Konstnären blir sjuk.
. Esther, hans hustru.
. Doktorn tillkallas.

"Det är döden."

. Vid makens dödsbädd.

. "Du var själen i mitt spel.

. HPengar skänker jag dig icke, men jag
gifver dig min konstnärssjäl intill dess
du älskar en annan".

Döden.

HUFVUDPERSONERNA;
Einar Zangenberg å Doktor Holm

Edith Psilander impressarion

me 
1Rea: sea:
  (- 

l i I

han
(- , V q"
J - ku

INNEHÅLL:

En tager romans frän. konstnärskärlek är filmen ((Bristande
Strängara. "Jag skänker dig min kostnärssjälf;  ljnda de ord
konstnären på sin dödsbädd riktar till sin unga maka, där hon för-
krossad böjer  vid hans läger. cbIntill dess du älskar en annan,
mä du behålla densamma" ooh orden gåi uppfyllelse. Som sin make
en gång, vinner hon triumfer, men då mitt i samma kommer kärle-
ken. Den unge doktor Holm har alltid visat henne sin hyllning ooh
hon lär sig älska läkaren . . . men samtidigt brista också violinens

strängar, konstnärssjälen har flytt, dess mission var fylld.

.sås

w

I?

j. E. Behrens Bcrtryckeri, Stockholm 1913.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

. . . . . Anton de Verdier

. . . . . Peter Kjaer

H AKTEN

Någon tid senare.
Hon minnes hans ord.
Hon försöker spela.

Hennes mans impressario, som kommer
på besök, blir betagen af hennes spel.

Han föreslår henne att uppträda.
Debuten.

Doktor Holm kommer på besök.
Fnenet I
Hon ber om betänketid.

En olycka.

De föras närmare hvarandra.
Välgörenhetskonserten.

Hon kan ej upptäcka doktor Holm.
Gryende kärlek.

Doktor Holm inträder.

Kärleken segrar.

27. Strängarna brista.

Information

Printed year:
1913
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain