#1983: Fotorama

Föreställningar hvarje dag kl. 6-10 em.
i Nytt program hvarje måndag och torsdag.

.Från och- med torsdagen den 12 dennes Visas följande program:

En restur genom Schweitzi vinterskrud.

Härliga naturscenerier.

Öfverlistacl eller en Simulemcl arrestering.

Satir och Humor.

 

  
  
  

  

Spännande! Intressant!

  
 

en sg i f ne
Upprättelsen.

eller
Gripande samhällsdrama spelat af Berlins
förnämsta skådespelare.

   

 

Löjtnant

Mäktigt gripande bildverk.

aga.

Den glade skomakaren.

lzsta klass. skämtnummer. z

  

-  Inträde kan under pågående förevisningar ske mellan hvarje bildserie, hvar-
0 O vid den besökande äger rätt sitta kvar tills hela programmet är genomgånget-

  

Entré: Första plats 50 öre, " andra plats 35 öre, 1 trectie plats 25 öre. u u
.Bm-n.- ,, ,, 35 ,, ,, w ,, 25 ,, l159,

 

Halmstad 1911,y J. B. Meijels Boktryckeri.

Information

Title:
Fotorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain