#1973: Stora Biografteatern

flqu har vi ej underlél månader pà. alla upptankliga satt försökt anskaffa den bild som hela
 Europa talar om och beundrar och vars make aldrig HalmstadY skadat.
 fruktlösa försök har det lyckats oss", att anskaffa densamma, men tyvärr för

endast tre (3) dagar I
àndag, (nnnnnnnn kan, Tisdag och Onsdag.q

Den. visas à

  

Nu- efter så. manga

 

 

 

och. heter

 

efter Honore de Babyaoks uppseendeväckande roman.

i i OBSl Absolut säsongens lonnäst 

Denna film är en internationell sensation,
man står stum inför :iden djärvhet i tanke

och handling som här utvecklas, men måste
dock respektera densamma.

Det är den mest kvinnliga film som ännu
visats.

Vi ser av innehållet hur den moderna kvin-
nan tager sin ståndpunkt och bliver lycklig. Och

det moderna kvinnohjartats trängtan och lycka för-

 

 

täljer denna bild mera på, få minuter än. mångairo-
maner på tusentals sidor. I
Den som har älskat får på nytt hJartats
trolldomskänslor att skalva av de minnen detta
skådespel framkallar.
Kärlek under mask är ungdom 4- vid skån-
dandet av denna bild minnas de gamla -- de unga

i hoppas. Med ett ord. kärlek under mask är en ena-

stående sensation H men en sensation vilken vac-

 

nnietlsln nnnk. 038.!

ker förtjusning, ett uppseendeväckande fenomen vars
moral är framtiden.

Den har visats över 8 månader iStookholm
för överfulla hus, och Stockholmstidningen skriver
att Jfolk som aldrig förr besökt någon Biograf ses
där i dessa dagar, och den tillägger, aldrig förr har
man sett en sån intresserad publik, som den, vilken
varje afton fyllerv salongen då föreställningar av
Å"Kärlek under maskLL ges.

Var och en förslår, alt en så eftersökt bild som denna, givetvis kostar mycket mer än andra bilder.

men i förhoppning om all alla Halmsfadskor l. em. de, sons aldrig annars. heseka

någon Biograf, kommer och ser den kar vi vågat kefafa lika mycket

for den ensamx som 3 år. 4- amlra program kossan oss.

 

Halmstad 1912, Carl G. Segerlinds Tryckeri.

Ej fen bam.

lnnnlnD llnf f nlnl

f

nslfllnnn (ni klinisk) fl. 3 nl f. n. n.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain