#1950: Stora Biografteatern

I 1 :jr X ;
kv, q. "e

 f; I j 1 f
Nim-...www nu

   
  

  

2))4 xV, X

  
  

an. svan. KWD. ss.me se

   
  
   
   

 

X la- sse) sewe. n 

t.

Stora ratteatern 

Stol-gsm 40. (Samma lins sein LlllDSTlttlltlS välkända hanntnttnrniagain).

   

(L PROGRAM fr. o. m. Torsdagen den 28, t. o. m. Söndagen den 31 Mars.
à .

- i


 
 
 

A.

 
 
 

 
 

gwwfdoåäv (KRW ((45st 

A n tl i g e n
efter läng väntan har vi detstora nöjet att för den
ärade publiken visa en lav säsongens största sevärdheter

den stora ytterst spännande

  

SuccébHden

n u L ni: rs n i it

"eltimmasspel med 

i 3 akter - v i huvudrollen

Och att denna frejdåde konstnårinna innehar huvudrollen
år en tillräcklig borgen för att det bliver något
att se, som kommer att tillfredställa
långt gående anspråk.

 

 

 

vår serövrande lopp gjort konstnär-innan till en väninna

 

 

 

 

Asta Nielsen år numera ej obekant för kontinentens pu- sitt ld liga tillfällen som LLGriildets makt-4 att framvisa såväl damen
blik. Det är icke hennes framgångar på de skandinaviska för alla dem, som åsett hennes prestationer och hennes stora av värld, som den fatttga kvinliga gestalten från armodets
scenerna som gjort den danska tragediennen kand för den dram tska konst om också icke i ord, så dock i bild. hyddor? Dessa gestalter äro blott den sanna och stora konst-
stora allmänheten. Den kinematografiska teatern har med Har någonsin ett verk Varit i tillfälle att erbjuda så rik- " " nan i stånd att naturtroget återgiva.

Fdrsuninia ej detta tillfälle sent kanske ej sä snart igenkoninier.

Wanna, om G. saaaaiiaagfrayanai- Barn ej

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain