#1903: Biograf-Teatern Scala

st. ÖSTERGATAN. 

gåta MEDLEM Av stRIGEs BtoGRAFÄGAREFöRBUND. mf:

     

den 21-23g. 1916 kl. R 7, s h 9 e. m.

täLustspelsafton!

LX

 A M L A H E l D E L B ff R 

Kolorerad natur och romantik.

( E

Lu st s p el i två, akter från Vitagraph.

Kontraktet.

Humor i en akt, även av Vitagraph.

   

 

  föreställningar.    X aio-Tryckuiet. Ystad, ms.

Information

Title:
Biograf-Teatern Scala
Printed year:
1916
Place:
Ystad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain