#1884: Stora Biografteatern

Vi har återigen det stora nöjet att för våra ärade gynnare
få visa en av våra stora och av alla så omtyckta succé-
bilder och dessutom 2 präktiga och skojfriska lustspel.
Omkring 1112 limmas prfeqram. Visas endast 3 dadaf varför del nälier att nassa på tillfället-

  Tvänne världar  

eller

Stort gripande Iheltimmasspel i 3 akt. o. 75 avd.

     

 

 

En i mörka, lidelseiulla. färger tecknad skildring från 3ariserlivets skuggslcla.

drottning, LLguldspindelnu, som blev hans öde.
Triumferande i sin förförande skönhet, där syn-
den ännu ej satt sin stämpel stolt medveten om sin
makt skrider hon frami den fästligt smyckade res-
tauranten, där ehampagnens rusande glädje löst skrat-
ten och tänt begär i blodet. Här möter Jean henne
och frän den stunden är han hennes viljelöse slav.

Aldrig har väl i bild sä dramatiskt gripande Väl har han redan läppjat pä nöjenas sötma,
och verklighetstroget som här äter-givits ett ungt livs men unge eleganta bankirsonen, dä vi först träffa
förödelse i storstadens lättsinniga vimmel där alla honom, och ej äro honom storstadens frestelser främ-
sainvetets och hederns lagar kastas över bord för dande. Det guld en givmild fader strött i hans
tillfredsställandet av sinnenas begär - och en äter- hand har förvisso köpt också honom en stämma .i

upprättelse vunnen genom eget arbete och en ädel världens säng av synd och skratt.
kvinnas förlåtande kärlek. Men det var Blanche Diamant, kurtisanernas i

Handlingen spänner sig mellan två världsdelar: hemlandet som såg den unge bankirsonen förgås i lidelsernas tummel, dragande fördärv över en
hel familj, och det nya landet, Afrika, där en ädel kvinnas kärlek gav äterupprättelse åt den förtappade.

En bild som spänner äskädarnes nerver till det yttersta, samt sätter hjärtats innersta strängar i vibrering.

Extranummer

Fredagen den 13  En grundlig hnsrengdnng

Ofantligt skojfriskt. Mycket komisk.

 

Halmstad 1912,- Carl G. Segerlinds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain