#1882: Stora Biografteatern

.f ; av
e r i ff;
i i

ek.

en.) 11.41. -
. :ifi-fi-iff-iiofv i- i I b

. LINDSTRÖMS Yälkällda Mannfaktllrlllagasin). )

  

   
 
 
 

  

    

  

i Monopolfilm! Uppseendeväckande nyhet! Monopolfilm!

 

 

Glans-Helti.mmesskàdespelet

  

Uppstàpndelse från de ldöda

eller

Den hemlighersfuna Linkisran

Spännande romantisk kärlekstragedi i 3 akter och en mängdtablåer. g

Filmen som är ytterst konstnärligt utförd i både spel eeh iseensiittning är inspelad er EGLAIR, Paris. Samme finna sent ntgirit de stora Sneeedrainerne
"Arv-synd" och c"Syndafallet".

 

 

"llppvaknande från döden" som vårt nya glansnummer egentligen heter rekommenderar sig själv!

underbara lycka7 han njutit i sin alskades armar, får ersätt-
ning i en mera jordisk och varaktig.

Denna bild är i sanningl underbar oc-h dess motiv har
endast sin motsvarighet i

Det mystiska och oförklarliga har alltid utövat en
stark dragningskraft på människosinnet. Så, laven här.

Den indiska prinsessan som legat i htusenårig sömn
återbordas till livet av den lärde, men blott för att några

korta dagar få njuta av en kärlekslyoka som blir så stark
och mäktig att den måste sluta tragiskt.. Sedan den är slut,
somnar prinsessan åter iniden eviga sömnen7 under det att
hennes älskare, som först är otröstlig över att ha mist den

"Tusen och en natt".

bild full av förtrollande liv och skönhet.

Ingen skall gå ifrån Stora Biografen för att
glömma eller förtigadess underbara innehåll som
dessa Bilder upprulla.

Sem EXTBANUMMEB visas Å U M 0 N T J 0 U R N L lVl-y-eket intressant.

:I I II
Halmstad 1912 Carl G. Segerlinds Tryckeri.  

 

 

 

 

Till mystikt och saga för oss dikten: sagan om
att lyckan ofta kan vara en ohmiar, en ovärklighet
ooh att vi söka den där den ej alltid finnes. En

Fantasi och verklighet; w diem Och dike; -
kärlek och passion, liv och död- se där vad
denna bild förtäljer oss.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain