#1881: Konsert-Biografen Alhambra

oseeeeeocooeeeceooeeeoeeeog
Konsert-Biografen d

  

BIOGRAF.

(9.136.131QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

i Praktfullt Glänsande

Nyhets-Program!

QQQQQUQQQQQ

IQ)

   

Onsdagen d. 21 Januari wii-Tisdagen d. 27 Januarit9li.
Emmmmmmmmmmm

0bs.! Intressanta och Förtjusande Bilder!

QQQQQQQQQQQIQQQQQQQQQQQ

Kl4 Waka-Bay i Japan! B
K .Menade-Films - Japan - smakade-Film, B

Denna bild visar ett präktigt panorama frän Vaka-bukten och
dess egendomliga natur samt en del intressanta folklifsbilder:
Geisha-dans etc.

WNWWWNNWNNN

I--------------MI--ni--II
r Ga" ment-Film i)

En Verkligt Hoande Bild - för både stora och små! l

Elefanten och Lillepntt! i

0bs.! Brilliant Franskt Lustspel!
-I--I--I--I--I--I--I--I

 

 

---OO------------------I
0bs.l Ofantligt New-Spännande Bildserle!

Halsbrytande Ridturer! g

0bs.l Alla Sportsmän i Malmö Måste Se Denna Ryttar-Bild l ll

---OO-

v00000000000000000000

"THANIIOUSER-FILM."

Tiillingsystiaina.

En Mycket Vacker och Tilltalande Bild!

Annie och Bess är två söta små flickor, som af ödet bliva
åtskilda, den ena för att sättas i hushållsskola, den andra skall
vara hos sin gamle onkel.

De två tvillingsystrarna gråta sina modiga tårar vid afskedet,
och Bess den stackaren är ensam och öfvergifven på hushålls-
skolan bland alla de främmande barnen. Hon längtar efter att
tala med Annie, och beslutsamt stiger hon upp ur sin säng vid
nattetid för att besöka Annie hos deras onkel. Annie kan heller
icke sova, och hon hör sitt namn utropas i nattens stillhet. --
:Ohl det är BessI stämma), - och hon går ned för att öppna.
Snart falla de glada i varandras armar, och de besluta att icke
mera skiljas.

Med stor omsorg gömmer Annie Bess för onkeln, och de
narra ofta den gode gamle på det sättet, att den ena intager den
andras plats vid bordet. Likheten är så stor, att han icke upp-
täcker det.

Men en afton vill onkel ha en rgodnattkyss) af sin lilla Annie
och smyger sig upp i solrummet; här sofva de två små sida vid
sida och onkeln blir förbluiiad.

Dock är han dubbelt så lycklig som förr. Bess och Annie
upplifva med deras skälmska och intagande väsen och deras
muntra barnslighet den gamle onkelnsI dagar. Titt och ofta smilar
han vid tanken på de spratt, de ha spelat honom; de äro honom
lika kära, Bess och Annie, Annie och Bess.

Och Bess skall ej mera tillbaka till den stygga hushållsskolan.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
n---------I

N YTT! N YTT! NYTT!

"D en Vilda Jaktenl"

 I Hejillöst Genomkomiskt!  I

-l (Demotståndligt Skrattretande! ll
Susanna, landtrnannens dotter, är så upptagen af sin älskade,
försteeleven, så att hon glömmer att vakta sin ihjord: som består
endast af ett svin. Svinet upptäcker snart, var landet ligger och-
begagnar sig af sin frihet. Fadern kommer dit och blir alldeles
rasande, då han ser sitt svin försvinna i vild fart, men försteeleven
lugnade honom hastigt med, att han nog skulle fånga svinetI
Han går upp på slottet, och meddelar sin herre, att han funnit

spår av vildsvin i skogen.

Alla jagtherrarna bli upplifvade vid tanken på vildsvinsjagt,
och snart går det i susande galopp efter sporrarna. Det varade

icke länge, förrän man fick syn på svinet, som icke längre var I

I
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
O
eccoseooseedadeanseendecoonooooooeoooeoeeeeeoeeo

l

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
QQQQQQQQQQSEGE)Q)QQQQQIQQQIQ)QQQQQIQQQ)QQQQQQQQ)QQQQQQQÖQQQQQQQICÖJQGQQQCÖJQQJQ

så glad vid sin frihet, och endast tänkte på att komma hem.
Efter en vild jagt kom den till gården med hela jagtsällskapet
efter sig. Landtmannen blef glad då. han såg sin älskade gris
hoppa in genom fönstret till honom, men snart försvann glädjen,
då alla jaglherrarna, utan att akta möblerna, sprang efter och
fortsatte jagten inne i stugan, spridande förvirring och ödeläg-
gelser efter sig.

 5900000000000000000000000

Ivvvwwvvwv--
Upptràdande af
E-Den Mycket Populäre och Ovanligt Omtyclcte
Bondspelemannen

 

"Gör-en fran Hyllie".

Stormande Succés! Skallande Applåder!
- Fulla Hus -

ecceeeeeeeeeeeeccceeeeeeen
Utaf alla biografer i Malmö
trifs man bäst på Alhambra! C.

oeoeoooeooeeoeeoeeoosonens

Malmö, Tryckleri-A.-B. Framtiden, 1914.

QIQQQIQQI

 

.(63EEGEIS-(QS(el(QQ)(EEG(Q(GQQUEEQQQEQQEQEQQQQQQQQQGQQQQEQQQQQQQEQEEQQEQQE(23(02QQEQQCQQGQQQ(QQGQQQQQQQQQQQEQQQQUQQQQQQQEQQEQQGQQQQQQEQGQQQQQQCQIQIQQQQ

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain