#1880: Konsert-Biografen Alhambra

EQQQEQQQEQQQQQQQQQQQEQQEQEI

Konsert-Biografen år

Malmö Populäraste. Bästa och Absolut Tretligasle

B I O G R A F.
3)(21326)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
til
Uppseendeväckande Amerikanskt

Sensations-Program!

 

QIQQQJQQJQGJQQQ)

 

 

OBSJ Alla Bilderna från Amerika!1
Onsdagen d. ll Januari tilll-Tisdagen d. 20 JanualilQll. .

    

66SELIG". - AMEBIKA. - "SELIG".

:Den Hille Mannens Börda

eller

Indianer och Whisky.

035.! Spännande Smugglar-Drama!

Korpral Billy har mottagit order från sina öfverordnade, en
order om att fånga Whisky-smugglarna, då smugglingen i hans
distrikt har tagit öfverhand.

Billy rider ut för att uppsöka smugglarnas tillhåll.

Joe, en af de dristige Whisky smuggluna, håller på att tillaga
sin finkost; medan han är gången för att hämta vatten kommer
Billy förbi En flaska med en misstänkl-g etikett tilldrager sig
hans uppmärksamhet och vid närmare ellersyn visar det sig vara
Whisky.

Han drager sig tillbaka och när Joe kommer går han fram

med revolvern i hand och beder honom folja med till vakten.

Billy tager flaskan med som bevis mot Joe.

I vaklhuset sitter Billy och JÅ-e och i-äntar på Billys kamrater.
Den förrädiska Whiskybflaskan slår på bordet ocn den kvicke Joe
får tillfälle att tömma flaskan i en springa i golfvet och sedan
fylla den med vatten. -

Billys kamrater kommer hem och de skola smaka på flaskans
innehåll - det är vatten -- och Billy får med vrede låta .loe gå,
men beslutar att fånga honom på nar gärnine. På sin undersök-
ningsfärd finner han Joes gömställe och beslutar att lägga sig i
baktiall, men faller dessvärre i sömn. Då Joe kommer för att förse
sig med Whisky upptäcker han den sofvande korpralen och gifver
honom under skratt en flaska Whisky i famnen. Billy vaknar och
blir rasande öfver det passerade. Han skyndar bort till blockhuset
där Joe håller till och iinner honom tillsamman med ett par kam-
rater. Efter en hetsig kamp får Billy öfvertaget och drager åstad
med alla tre smugglarna.

 

mmmmmmmmmmm

tilildisonf6 - Amerika - "Edison"

nÄeTsHoN. g

0bs.l En lustig historia om huru en hästsko kommer
att vålla olycka i stället för lycka!

WWWNWNWNWNWH
v00000000000000000000

66LUBIN". - AMERIKA. - "LUBIN".
En Hängifven Hustru.

OBSJ Denna Konstlilm talar för sig själf och bör
ingen försiimma att se den!!!

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

66Lubin66 - Amerika - 6tLuliin"

  ku g enten

eller

Skådespelaren Nya Roll.

 I Oerhört] Skratt-Succés!

0000
QQQQQQQQQQQQJQQQQQQQQQ)Q)QQQQQQQ)EEG)QKÖXÖJQQKÖQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

280000

     

I Säsongens Allra Roligaste Lustspel!

Wiaaine är skådespelare, men för ögonblicket utan enaaaement .

"i Då laser han i en tidning, att ienergisk agent. till en bok Möke-ii.

Det är något för Wiagins. Han skyndar sig till förläggaren och
får också agentur för boken.

Hane första besok blir Hamilton, en gammal handelsfnan,
som rasande låter honom smita ned från trappen. Men Wiggins
är energisk.

Utan att låta skrämma sig af all den prygelJ som möter
honom. sätter han till mål ait genom alla möjliga förk äilningar
nå eiit mål, nämligen att få Hamilton till att köpa hans bok.
Hur Hamilton vander och vrider sig, möter han Wiggins med
sina osaliga böcker - det är som en marridt, som han ej kan
undkomma. Men då nggine till på. köpet som fiiregif-fen läkare
visar sina böcker vid Hr Hamiltons ejnkläger. gilver denne efter.

Wigzins har segrat, han har salt böckerna; han blir utan
tvitvel en duktig agent.

EEEQECQKQEQEQQUEGQQEEQQIQQFQQGQ(SQQEQQEQQEQEEQQQQEQQMQGQQEQQ e e,(elle)(QtälläQQQOQQQQWQUQQEQCQXQQICa)mengI

 

i QQQQQQQQQQQGQQQQQQQQQQQQQ 

 

Uppträdande af
Det Omtyckta Genomroliga

Kolingkapcllet "Myggan"

EEEQQQEQQQEQ

 

   

 

 I Förstklassig Musik!!!  I

" Verklig Humor!!! .I

Stormande Lycka. Oerhörd Succes. Fulla Hus.
är Köp biljetter i god tid!  

o
seeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeg
9t.A.LI-I.4.43.Ily.l2BLIRAL"

är Malmö PopulärasEe-a

WU" BIoGnAF W
neeeeooeeeoeeoeoeoeemensen

Malmö, Tryckeri-A.-B. Framtiden, 1914.

(elefanter-:rei
eeeee

QKQXQQQ
.9231932313

l

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain