#1879: Konsert-Biografen Alhambra

gEQQQGQEQQQEQQQGUQEQQEQQQEQA

Konsert-Biografen i.)

ä ALHAMBRA

Malmo Populäraste, Bästa ooh Absolut Trottigasto

BIOGRAF.

EQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Storslitligt Mootrotioos-Progrom!

 

Tisdagen d. 6 Januari Nit-Måndagen d. 12 Janoaritttlt.

QQQQQQQQQQQ QQQQQ

035.! Holländska Motiv!

 (IN MARK.

038.! Härliga Naturscenerier.

Man kan med rätta saga att ön Mark har bevarat sitt gamla
utseende. Invånarna äro kladda i Van Dyck- och Rembrandt-
dräkter. kvinnorna med den traditionella guldmössan på hufvndet.

Något rörligt lif utvecklar sig ej. Gatorna aro tomma. Väder-
kvarnarna gå Abeståtndigt rundt. Männen, nästan dolda i sina
hattar, stå och läsa i bibeln och kvinnorna, små sachsiska figurer,
promenera två och två längs kanalerna.

Hbäbäbabäbiblbibibäbäbä
088.! Amerikanskt Lustsoel! "GIarendon-Film".

Äktonskopots llhohog.

Obs.! Amerikanskt Lustspel!

Q
llllllllllll
III-III...-

Fix

Mr Hammond ämnar skänka sin hustru en liten hund, IRoseI.
Då. han skrzfver ett bref angående detta, som mycket godt kan
missförstàss, i det hundens kvinnliga namn kan förorsaka för-
vecklmgar, och då detta bref faller hustrun ihänderna, tror hon
att den omtalade IRoser är en dam - en förbindelse som
hennes man döljer. Resande hanvander hon sig till en detektiv-
byrå för att denna skall kunna bringa henne på spår.

Men då fru Hammond skrifver till en pianostammare och
beder denne Dom att komma, medan min man är borta), blifver
det onda värre, i det Hammond läser detta bref och tror, att
hans hustru bedrager honom. Ater hänvändelse till detektivbyrån.

:iiiiåiäiiäiäiiiiäääii

xlr ommor. k

ä30000000000000000000082
9-

BÄBGBÅBQBÄDÄBÄDÅ
EPQFHEQEQFQFQDQ

SEGEQQQQQQQQQQQQQQQQQQQGQGQQQQQQQ?3

IN

 

QQQQQ

oense

Q

(o
G
038.! Hejdlöst Genofnikirnlis-k Bild.

ltrlloos oo

eller

Brudgummens Äfventyr.

085.! Oemotståndligt Skrattretande Bild.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEg
Ålllllllllllllllllllllä

"KALENI-FILIIIl66 66KALERI-FILM!66

lie Två. Lskkamroteroa

eller

Den Barfotodo Pojken.

0bs.! Amerikansk Success-Film.

tv

ovovvoovvvvvv
Qeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneseseeneeenseseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeqe
l

ä3000000000000000

Jack, den lille barbente gossen, är inbjuden af Adele att
besöka Ancadia, men under leken ödelägger han hennes docka
och visas bort. Jack försöker att förtjäna pengar till en ny docka
med. att hjälpa bilisterna att finna vägen. En vecka senare sänder
Adele ut inbjudningar, men Jack blir icke inbjuden. För de ören
han har förtjänat köper han en liten docka till Adele och vill
nu adämna den hos henne utan att blifva sedd. Adele uppdagar
honom emellertid, går bakefter honom och lägger sin lilla hand
på hans skuldra medan hon säger: Jag är bedröfvad, lille bar-
fota gossew. Jack blir inbjuden och de två små äro åter goda
vanner.

 

biblbäblbibibäblbäläbl-
OBS.! Alla lvlåste Se Denna Bild! 0BS.!

ur Halo Dagn.

0bs.! Stor-mande Skratt-Succés!

 

Robinet frestas till att försöka sin lycka som tecknare. Det
är nämligen utfäst en stor premie för den bäste karrikatyrteck-
ningen, och nu tror Robinet att han har funnit sitt kall. Men
hvar skall han finna modellen till sin öfverdrifna satir? Han går
ut på gatan och begynner med de förbipasserande. Icke en
slipper undan hans alltför klarseende talang. Det minsta fel på
en människas utseende blir strax öfverdrifvet och förlöjligati
Robinets teckning. De vackraste människor bli till odjur, och
icke ens det vackra könet blir skonat för hans penna. Men det
kommer att stå honom dyrt. Det regnar med skällsord och slag
och han blir sparkad och det slutar med att han faller i den
dyiga floden. Då han blir uppdragen liknar han själf närmast
en af sina karrikatyrer.

Eiiiåiiiäiåiåiäiäiäiåiåx

QEQQQQQQQGQQEQQQQQQEQQQGQQå
b  C.

g I
9,  t (så
e G

-0bs.! Stilig 0rkestermusik! å
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQGQQQQQE

Malmö, Trycleeri-A.-B. Framtiden, 1914.

BÅBÄDÄBÄBÅDÄBÄLÄEÄBÄB
:iiiiäiiiiiäiäiäääiäx

QIQQQEEEEEQGQEQEQEEQQQQUQEQQQEQEQQQQQQQEQQQQGEQQQQQEQQQQEQQQEQEQQQQQQQQQQQQQQQQQQQEsee QQQQGQQQQQQQUEQEEQEQEU

t

  

 

 

     

 

QQEQQE

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain